Sök till pedagogiska studier

Pedagogiska fakultetens utbildningar som leder till examina arrangeras vid kandidatprogrammet i pedagogik och magisterprogrammet i pedagogik. Efter kandidatprogrammet är det möjligt att fortsätta studierna vid magisterprogrammet. Examen kan avläggas på svenska eller på finska.

Kandidatprogrammet i pedagogik och magisterprogrammet i pedagogik

Undervisningen vid kandidatprogrammet i pedagogik och magisterprogrammet i pedagogik är uppdelad i flera studieinriktningar. Olika studieinriktningar leder till olika lärarbehörigheter och yrkeskompetenser. De tre svenskspråkiga studieinriktningarna är lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik, klasslärare samt allmän och vuxenpedagogik. Studieinriktningen för lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik är en tre (3) års utbildning som leder till kandidatexamen och behörighet som lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik. De övriga svenskspråkiga studieinriktningarna på 3 + 2 år leder till både kandidatexamen och magisterexamen.

Utöver de svenskspråkiga studieinriktningarna erbjuds också följande finskspråkiga studieinriktningar: lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik, förskolepedagogik, klasslärare, lärare i huslig ekonomi, slöjdlärare, specialpedagogik samt allmän och vuxenpedagogik.

Bekanta dig med kandidatprogrammet i pedagogik och magisterprogrammet i pedagogik!

Fristående lärarstudier

Pedagogiska fakulteten arrangerar också studiehelheter som ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för olika läraruppgifter.