Nätverk och utvecklingsprojekt

Nätverk och annat samarbete med olika aktörer är en viktig verksamhetsform vid pedagogiska fakulteten. Vid sidan om den akademiska forskningsverksamheten är fakultetens forskare och forskargrupper med i flera utvecklingsprogram och -projekt samt nätverk. Bekanta dig med projekten och med nätverk och enheter som koordineras av fakulteten.