Innovationer och företagssamarbete

Utifrån pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt har en del uppstartföretag kommit igång där universitetet är med genom sina fonder. I fakultetens forskningsprojekt, speciellt Business Finland finansierade, deltar ofta företag.