Doktorsutbildningen

Doktorsutbildningen vid pedagogiska fakulteten ger möjlighet att delta i intressanta projekt i samband med arbetet med doktorsavhandlingen som ingår i doktorsexamen. Den målsatta studietiden är fyra år när man studerar heltid. Vi hoppas att våra ämnen inspirerar dig att välja vår fakultet för dina vetenskapliga påbyggnadsstudier.

Examen kräver långsiktigt och planmässigt arbete, i vilket ingår att skriva doktorsavhandlingen och genomföra andra studier. Målet med doktorsexamen är en vetenskapligt relevant doktorsavhandling och en forskningsbaserad expertis som tjänar samhället i stort i form av pedagogiska tillämpningar. Endast en del av doktorerna fortsätter sin karriär som universitetsforskare och därför är det bra att redan när man planerar studierna beakta att karriären kan fortsätta med olika utmanande uppgifter utanför universitetet.

De som har doktorerat vid pedagogiska fakulteten är vetenskapliga experter med en mångsidig utbildning och förutsättningar att arbeta med krävande forsknings- och undervisningsuppgifter på universitetsnivå och med sakkunniguppdrag som kräver akademisk expertis.