Minerva

Pedagogiska fakultetens utrymmen koncentreras till Brobergsterassen i Kronohagen i Helsingfors, som är ett traditionellt universitetsområde. De tidigare utrymmena för institutionerna för anatomi, medicinsk kemi, fysiologi, högenergifysik och fysik har renoverats för fakultetens behov. Mitt bland de gamla stämningsfulla husen finns fakultetens centrum, Minerva-huset som färdigställdes år 2005.

Minerva är en modern byggnad som planerats för framtidsorienterad undervisning och inlärning. Byggnadens hjärta, Minerva-torget, är en inlärningsomgivning som stöder funktionell och aktiv undervisning och olika teknologier i undervisningsbruk.

Lärocentret Minerva, som administreras av universitetets bibliotek, erbjuder utmärkta omständigheter för aktiva gruppstudier samt självständigt arbete vid datorer eller i tyst läsesal.

I Minerva finns två restauranger, Olivia och Oliver.

MINERVA PLAZA TIME-LAPSE VIDEO