Avdelningar och enheter

Avdelningens verksamhet består i enlighet med universitetets uppgifter av forskning, undervisning och samverkan med samhället.

Centret för universitetspedagogik HYPE utbildar Helsingfors universitets undervisningspersonal till experter inom högskoleundervisning och -inlärning. Enheten producerar och stöder forskning inom området vid Helsingfors universitet och bedriver forskningssamarbete såväl inom Finland som utomlands med universitet som forskar och undervisar inom universitetspedagogik.

Mer information av HYPE ►

Centret för utbildningsutvärdering är en forskningsenhet som erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster som utreder kvaliteten på undervisning och utbildning för att stöda beslutsfattandet och utvecklingsarbetet bland annat för skolor och läroverk, kommuner, föreningar, Utbildningsstyrelsen samt ministerier.

Mer information av HEA ►

CICERO Learning är ett nätverk för inlärningsforskare med samarbete i Finland och runt omkring världen. Nätverket koordineras av pedagogiska fakulteten.

Mer information av CICERO ►