Tidningen Veikko

Normallyceets egen tidning, Veikko, utkom första gången i februari 1871. Tidningen har alltså redan publicerats under tre olika århundraden: först skriven för hand och som tryckt sedan 1935 (läs mer: Norssin historia / Weikon waellus). Tidningen har etablerat sin ställning som skolsamfundets eget media.

Idag utkommer Veikko 1–3 gånger per läsår. Tidningens verksamhet utgår från nära samarbete med nuvarande och tidigare Norsenelever. Tidningens skribenter, fotografer och ombrytare är studerande i grundskolan och gymnasiet. För tryckerikostnaderna svarar Vanhat Norssit ry. Den tryckta publikationens ISSN-kod är 1455-8629.

Mediafärdigheter är en allt viktigare del av vardagen i skolan och tidningen Veikko förändras och förbättras hela tiden. En studerande som avlägger mediadiplom i gymnasiet kan avlägga kursen som redaktör för tidningen Veikko.

Kontaktuppgifter

Veikko-lehden toimitus / Helsingin normaalilyseo

PL 38 (Ratakatu 6 B) - 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Material och feedback: veikko-norssi@helsinki.fi

Veikko-tidningar (på finska)

Veikko 1/2017 - Veikko 2/2017