Kontaktuppgifter för Normallyceet

Ledande rektor

Tapio Lahtero tapio.lahtero(at)helsinki.fi 02941 28161, 050-3501361
Rektor för gymnasiet Marja Honkaheimo marja.honkaheimo(at)helsinki.fi 02941 28171, 050-3054131

Rektor för den grundläggande utbildningen

Juha-Pekka Husso

juha-pekka.husso(at)helsinki.fi

02941 28163,  050-3243163

Prorektor för gymnasiet, studentexamen Jaana Silvennoinen jaana.silvennoinen(at)helsinki.fi 02941 28164
Lågstadium, assisterande rektor Olli Hyvönen olli.hyvonen(at)helsinki.fi 050-4160677
Sekreterarna

Lotta Sjöblom (grundläggande utbildningen)

Maija Lith (gymnasiet)

lotta.sjoblom(at)helsinki.fi

maija.lith(at)helsinki.fi

02941 28150,  050-4155558

02941 28157, 050-4155557

Studiehandledning

Merja Laine (7EF, 8AB, 9BD, 20ABC)

Petra Parkkola (7AB, 8DEF, 9E, 19ABC)

Raila Pirinen (7CD,  8C, 9AC, 21ABC, 18D)

merja.laine(at)helsinki.fi

petra.parkkola(at)helsinki.fi 

raila.pirinen(at)helsinki.fi

050-3180267

050-5609694

050-3180268

Ersättningar Johannes Hentunen johannes.hentunen(at)helsinki.fi 044-5251196
Skolkurator

Nicolas Recorbet (grundläggande utbildningen)

Riikka Hautakoski (gymnasiet)

nikke.recorbet(at)hel.fi

riikka.hautakoski(at)hel.fi

040-6620329

050-4013381

Skolpsykolog Säde Loponen

sade.loponen(at)hel.fi

040-6692074

Skolhälsovårdare Satu Hovi   050-3105573
Restaurang Jaana Korpisaukko helsinginnormaalilyseo(at)amica.fi 050-4114506
UNESCO, Verso Inari Saltevo inari.saltevo(at)helsinki.fi  

Kontaktuppgifter för lärare och övrig personal

Kontaktuppgifter för Helsingfors stads anställda som arbetar i skolan (skolkurator, skolpsykolog och skolhälsovårdare) och anvisningar för att kontakta dem finns i skolans årsmeddelande: https://sway.office.com/b6Lr8Uf1agMUavQw?ref=Link (på finska) och i webbsida Elevvård.

Adress:

Bangatan 6

00120 Helsingfors

Ingång till skolan och leverans av varor från gården (Sjömansgatan).

Postadress:

Normallyceum i Helsingfors

PB 38 (Bangatan 6)

00014 Helsingfors universitet

Se läget på kartan.

Reseplanerare för kollektivtrafik.

Trafikförbindelser

Med spårvagn 10 och buss 24 till hållplats alldeles invid skolan. På kort promenadavstånd finns också hållplatser för spårvagn 3B samt buss 14 och 18.