ANMÄLAN TILL läsåret 2022–2023

Vid Normallyceum i Helsingfors finns årskurserna 1-3 och 7–9 inom den grundläggande utbildningen samt årskurserna i gymnasiet. Årskurserna 7–9 och gymnasiet har gemensamma utrymmen och lärare. I den grundläggande utbildningen ges undervisning enligt den nationella läroplanen från 2014.

Till grundläggande utbildning antas elever från skolans eget elevupptagningsområde i Södra Helsingfors, med undantag av latinklassen dit eleverna antas på basis av ett separat lämplighetstest. Studentantagningsområden kan ses på https://palvelukartta.hel.fi/fi/.

Elevantagning till årskurs 1

Vid inledningen av höstterminen 2022 börjar läroplikten för barn som är födda 2015.

Till första klassen i Normallyceum i Helsingfors antas cirka 20 elever i första hand från skolans eget elevupptagningsområde.

Brochyren Välkommen till skolan

Helsingfors stads utbildnings- och utbildningsavdelning skickar en välkomst till skolguide för första klassarna i oktober-november 2021 nästa höst.

Meddelandet om obligatorisk utbildning kommer att skickas via Suomi.fi -tjänsten den 5 januari 2022.

Anmälan till skolan

Vårdnadshavaren kan anmäla sitt barn till skolan via Asti asti.hel.fi mellan 5 och 30 januari 2022.

I vissa fall är registrering endast möjlig genom att gå i skolan. Dessa omfattar förlängd obligatorisk utbildning eller att starta en skola ett år före eller efter starten av obligatorisk utbildning, specialstöd och byte av en närliggande skola från svenska till finska eller vice versa.

Vårdnadshavaren kan anmäla sitt barn till skolan genom att gå i skolan onsdagen den 26 januari 2022 från 08:00 till 10:00.

För mer information om registrering, besök:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoitta...

 

Språkprogrammet / årskurs 1–6

 A1-språk Normallyceum i Helsingfors erbjuder alla elever från och med årskurs 1 engelska och franska som A1-språk.

Frivilligt A2-språk 10 Som A2-språk, som inleds i årskurs 3, kan eleverna i Normallyceum i Helsingfors studera franska eller engelska

Ett informationsmöte för föräldrarna till blivande ettor hålls uppkopplad den 8 december 2021 kl. 18.00 i skolans auditorium (A107) eller på distans beroende på koronabegränsningar. Organisationen kommer att bekräftas i slutet av november.

Mer information från biträdande rektor Olli Hyvönen, p. 050-4160677, olli.hyvonen(at)helsinki.fi

Elevantagning till årskurs 7

Skolinformation för sjätteklassare och deras vårdnadshavare kommer att hållas online från ons 3/11/2021 från kl 18. Länken: https://helsinki.zoom.us/j/67945682252?pwd=Zkc3MHZBWEZKd012SndORlYzUlZuUT09

Meeting ID: 679 4568 2252, Passcode: 966225

Språkprogrammet
A1 engelska franska svenska
A2 engelska franska svenska
B1 svenska
B2 latin från åk 7
B2 franska, tyska, ryska från åk 8 (grupp kommer att bildas om det finns tillräckligt många deltagare)

Elevupptagningsområdet för årskurserna 7–9 omfattar elevupptagningsområdena för lågstadieskolorna Snellmanin alakoulu och Tehtaankadun alakoulu. Om eleven bor eller är skriven på en adress på det ovannämnda området under hela högstadietiden är elevens närskola Normallyceum i Helsingfors.

Till latinklassen antas elever på basis av ett lämplighetstest. Testet är ett prov i modersmål. Anmälningen sker med Wilma (elever i skolarna i Helsingfors stad) eller med elektronisk blanketten (https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/ > Perusopetus > Kuudesluokkalaiset > Ulkopaikkakuntalaisten ilmoittautumislomake soveltuvuuskokeeseen, på finska) som skickas eller lämnas till grundskolans kansli i Normallyceum i Helsingfors (lotta.sjoblom(at)helsinki.fi eller Helsingin normaalilyseo, Sihteerit, PL 38, 00014 Helsingin yliopisto) senast på tisdagen den 13 januari 2022.

Provet hålls i auditoriet i Normallyceum i Helsingfors (Ratakatu 6 B, 00120 Helsingfors, klass A107) torsdagen den 20 januari 2022 kl. 12.00-15.00. Det skickas ingen separat kallelse till provet. Bara poängtalet i lämplighetstestet påverkar antagningen till latinklassen.

Alla elevantagningsbeslut skickas hem per post senast den 31 mars 2022.

Antagning till andra årskurser inom den grundläggande utbildningen 

Till åk 2, 3, 8 och 9 antas bara elever inom skolans upptagningsområde. Studentantagningsområden kan ses på https://palvelukartta.hel.fi/fi/.

Mer information från rektorn för den grundläggande undervisningen, Juha-Pekka Husso, p. 050-3243163, juha-pekka.husso(at)helsinki.fi