ANMÄLAN TILL läsåret 2021–2022

Vid Normallyceum i Helsingfors finns årskurserna 1-3 och 7–9 inom den grundläggande utbildningen samt årskurserna i gymnasiet. Årskurserna 7–9 och gymnasiet har gemensamma utrymmen och lärare. I den grundläggande utbildningen ges undervisning enligt den nationella läroplanen från 2014.

Till grundläggande utbildning antas elever från skolans eget elevupptagningsområde i Södra Helsingfors, med undantag av latinklassen dit eleverna antas på basis av ett separat lämplighetstest.

Elevantagning till årskurs 1

Vid inledningen av höstterminen 2020 börjar läroplikten för barn som är födda 2014.

Till första klassen i Normallyceum i Helsingfors antas cirka 20 elever i första hand från skolans eget elevupptagningsområde.

Vårdnadshavaren kan anmäla sitt barn till skolan elektroniskt 3.-29.1.2021 när elevens närskola är Normallyceum i Helsingfors. Den elektroniska anmälningen görs genom Wilma-systemet. Närmare anvisningar om elektronisk anmälan finns i meddelandet om läroplikt.

Det går också att anmäla sig i skolbyggnaden (Normallyceum i Helsingfors, Bangatan 6B, ingång från gården, 1. vån.) den 20 januari 2021 kl. 8.00–10.00 och kl. 17.00–19.00. Elever utanför elevupptagningsområdet som ansöker om elevplats i Normallyceum i Helsingfors fyller i en ansökan personligen i skolhuset vid den ovannämnda tidpunkten. Ta med dig meddelandet om läroplikt där det framgår vilken barnets närskola, som har bestämts enligt bostadsadressen, är. 

Språkprogrammet / årskurs 1–6

 A1-språk Normallyceum i Helsingfors erbjuder alla elever från och med årskurs 1 engelska och franska som A1-språk.

Frivilligt A2-språk 10 Som A2-språk, som inleds i årskurs 3, kan eleverna i Normallyceum i Helsingfors studera franska eller engelska

Ett informationsmöte för föräldrarna till blivande ettor hålls uppkopplad den 14 januari 2021 kl. 18.00. (länk: https://helsinki.zoom.us/j/64022829824)

Mer information på Helsingfors stads webbplats: Välkommen till skolan

Mer information från biträdande rektor Olli Hyvönen, p. 050-4160677, olli.hyvonen(at)helsinki.fi

Elevantagning till årskurs 7

Språkprogrammet
A1 engelska franska svenska
A2 engelska franska svenska
B1 svenska
B2 latin från åk 7
B2 franska, tyska, ryska från åk 8

Elevupptagningsområdet för årskurserna 7–9 omfattar elevupptagningsområdena för lågstadieskolorna Snellmanin alakoulu och Tehtaankadun alakoulu. Om eleven bor eller är skriven på en adress på det ovannämnda området under hela högstadietiden är elevens närskola Normallyceum i Helsingfors.

Elever i grundskolorna i Helsingfors stad ansöker till årskurs 7 i Wilma (webbläsarversion) mellan 16.11. - 15.12.2020.

Till latinklassen antas elever på basis av ett lämplighetstest. Testet är ett prov i modersmål. Anmälningen sker med Wilma (elever i skolarna i Helsingfors stad) eller med elektronisk blanketten (https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/ > Perusopetus > Kuudesluokkalaiset > Ulkopaikkakuntalaisten ilmoittautumislomake soveltuvuuskokeeseen, på finska) som skickas eller lämnas till grundskolans kansli i Normallyceum i Helsingfors (lotta.sjoblom(at)helsinki.fi) senast på tisdagen den 15 december 2020.

Provet hålls i auditoriet i Normallyceum i Helsingfors (A107) torsdagen den 21 januari 2021 kl. 12.00-15.00. Det skickas ingen separat kallelse till provet. Bara poängtalet i lämplighetstestet påverkar antagningen till latinklassen.

Alla elevantagningsbeslut skickas hem per post senast den 31 mars 2020.

Antagning till andra årskurser inom den grundläggande utbildningen 

Till åk 2, 3, 8 och 9 antas bara elever inom skolans upptagningsområde.

Mer information från rektorn för den grundläggande undervisningen, Juha-Pekka Husso, p. 050-3243163, juha-pekka.husso(at)helsinki.fi