Grundläggande utbildning

Normallyceum i Helsingfors (”Norssi”) är en övningsskola med årskurs 1-3 och 7–9 i grundskolan samt gymnasium som är en del av pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

I grundskolan går cirka 400 elever och i gymnasiet cirka 245 elever. Vid gymnasiet finns 80 platser för nya elever. För den grundläggande utbildningen antas i första hand elever i det egna elevantagningsområdet i södra Helsingfors, med undantag för latinklassen för vilken lämplighetsprov anordnas.

Normallyceum i Helsingfors långa historia i synnerhet som en klassisk skola kan ännu idag ses bland annat i det faktum att skolan är en av få finländska skolor där man kan studera latin från årskurs 7 i grundskolan. Skolan använder även det latinska mottot ”Non scholae sed vitae” (”Inte för skolan, utan för livet”).