Forskning och utveckling

Forskning, försök och utveckling är en viktig del av verksamheten i övningsskolorna. Vid varje övningsskola finns en arbetsgrupp som koordinerar forskning, försök och utveckling. Lärarna i övningsskolorna uppmuntras bedriva egen forskning samt delta i olika utvecklings- och försöksprojekt. Ett av de viktigaste målen för verksamheten inom forskning, försök och utveckling är att göra verksamheten synlig och känd.

I övningsskolorna förhåller man sig även positivt till forskningsverksamhet som bedrivs av externa instanser. Högskolestuderande kan använda övningsskolorna för att exempelvis samla in forskningsmaterial för grundexamina eller doktorsexamen. Det samma gäller postdoc-forskare. Den som är intresserad av att samla in forskningsmaterial kan kontakta koordinatorn för forskning, försök och utveckling vid vår skola Marko van den Berg (marko.vandenberg(at)helsinki.fi).

Till den gemensamma webbplatsen för forskning och utvecklingsarbete i Helsingfors universitets övningsskolor.

Unga forskareWimhursts influensmaskinLektion i kemiGamla föremål