Vår skolas jubileumsår 2019

Kära vänner till vår normalskola!

 

Vår skola fyllde 150 år våren 2019. Vår normalskola har haft många namn från Helsingin suomalainen tyttökoulu (Helsingfors finska flickskola) till Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu (Helsingfors universitets normalskola i Vik) och flera skolbyggnader från Helsingfors centrum via Tölö och Haga till Vik. Vi firade vår 150-åriga skola tillsammans med våra tidigare elever och kollegor, våra intressentgrupper och alla vänner till vår normalskola.

Festen kulminerade i en jubileumsvecka våren 2019 (vecka 15/2019). Under veckan anordnade vi bland annat ett jubileumssymposium för inbjudna gäster med temat "Jämlik skola i 150 år". Symposiet hölls tisdagen den 9 april 2019. Huvudfesten firade vi med tidigare och nuvarande elever på Finlandiahuset lördagen den 13 april 2019. Samma lördag erbjöd vi på förmiddagen våra tidigare elever möjlighet till klassträffar på vår skola och möjlighet att bekanta sig med vår skolas jubileumsutställning. Det serverades brunch på skolrestaurangen.

Också många andra evenemang är på kommande under jubileumsåret. Dessutom var det möjligt att införskaffa olika jubileumsprodukter.

Reijo Honkanen, rektor