Lärarpraktik

Vid Helsingfors universitets övningsskola i Vik studerar elever i årskurserna 1-9 i grundskolan, gymnasiestuderande och lärarstuderande. Skolan har cirka 940 elever, cirka 250 lärarstuderande och cirka 110 anställda. Som en del av Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet ansvarar vi för den grundläggande utbildningen och fortbildningen för lärare. 

Vid Viks övningsskola är det och lätt att lära sig och tryggt att arbeta tillsammans i enlighet med vår verksamhetsidé. Vi strävar efter hållbar utveckling i all vår verksamhet.

Koulukirjastossa on hyvä opiskella.