Lär dig mer om oss

Vid Helsingfors universitets övningsskola i Vik studerar elever i årskurserna 1-9 i grundskolan, gymnasiestuderande och lärarstuderande. Skolan har cirka 940 elever, cirka 250 lärarstuderande och cirka 110 anställda. Som en del av Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet ansvarar vi för den grundläggande utbildningen och fortbildningen för lärare. 

Vid Viks övningsskola är det och lätt att lära sig och tryggt att arbeta tillsammans i enlighet med vår verksamhetsidé. Vi strävar efter hållbar utveckling i all vår verksamhet.

Vårt gymnasium beviljades sommaren 2008 som första gymnasium i huvudstadsregionen det ansedda miljöcertifikatet, hösten 2010 symbolen Grön Flagg och hösten 2014 certifikatet för hållbar utveckling.

Verksamhetsidé

På Viks övningsskola är det lätt att lära sig och tryggt att arbeta tillsammans.

Värderingar

ARBETSPARTNERSKAP
Viks övningsskola är en arbetsplats för barn, unga och vuxna, där var och en har rätt att arbeta i trygghet och i lugn och ro. Målet är att skapa en känsla av samhörighet och partnerskap i skolan, med fokus på öppenhet, ärlighet, inbördes respekt, rättvisa, gemensamt ansvar och trygghet.

INBÖRDES RESPEKT
Vid Viks övningsskola finns många olika människor i många olika åldrar och med många olika arbetsuppgifter. Mångfald är en resurs som vi vårdar och skyddar. I skolsamfundets verksamhet är det viktigt att lyssna på och beakta andra människor. Respekt för andra och att ta andra människor i beaktande är förutsättningar för ett bra och resultatrikt samarbete.