Jubileumsårets evenemang

Vi firade 150-årsjubileumet för Viks övningsskola under hela skolåret 2018-2019 i form av olika evenemang och teman.

Tidigare och nuvarande musiker från normalskolorna i Vik och Haga

Under jubileumsåret letade Normalskolan i Vik efter sina tidigare elever och studerande och därför skapades en  Facebookgrupp:

Gruppens syfte var att hjälpa till att samla tidigare och nuvarande musiker från normalskolorna i Vik och Haga för vår skolas 150-årsjubileum. Man kom överens om övningar och andra praktiska saker på distans. Festen anordnades på Finlandia-huset den 13 april 2019.

 

Jubileumsårets teman och morgonsamlingar

Vår skolas jubileumsår hade fem specialteman som även knöts samman med skolans teman för hållbar utveckling. Årskurserna 1–6 bekantade sig med temana i fri ordning under året. I årskurserna 7–9 och i gymnasiet behandlades temana bland annat på gemensamma morgonsamlingar som enligt en lång tradition hålls i auditoriet varje morgon och dit alla samlas.

 

Här finns utvalda bilder och lite mer information.

 

I AUGUSTI OCH SEPTEMBER (period 1) är temat vår skola och dess historia

 

På morgonsamlingarna har vi i enlighet med temat bekantat oss med grundandet av skolan och vår skolas plan för jämställdhet och likabehandling, hört om 150-årsjubileumsprodukter, hur det var i vår skola på 1980-talet och vad som finns på Campus Vik samt fått höra om Kaarina Kaikkonens konstverk Kohti aurinkoa, kohti kuuta (ung. Mot solen, mot månen) som hänger i taket i skolrestaurangen.

 

I OKTOBER OCH NOVEMBER (period 2) är temat näring och ekologisk matproduktion

 

Det blir reflexioner kring bl.a. kopplingar mellan livsmedelsproduktion och klimatförändring, hemmaodling och etiska frågor om djurhållning. I anslutning till skolans historia får vi dessutom höra minnen från en lärare som har undervisat i vår skola i minst 30 år och hur vår skolas julpjästradition har uppstått och utvecklats.

 

I DECEMBER OCH JANUARI (period 3) är temat välbefinnande

 

Utgående från temat kommer ett antal tidigare elever till vår skola för att berätta om välbefinnande ur sin egen synvinkel: vilken betydelse har det egna språket för välbefinnandet? Hur kan teater bidra till välbefinnande? Vilken roll har demokrati och möjligheter att delta? Vi funderar också på läsning och välbefinnande, hur man kan främja hjärnhälsan och hur man kan stödja sin egen ork.

 

I FEBRUARI OCH MARS (period 4) är temat vår skolas historia och jämställd utbildning

 

Vi kommer att höra om bl.a. ”gamla tiders” lärarpraktik, hur det var i vår skola under kriget, hurdana flickskoleeleverna var på 1950-talet och hur det kändes att vara de första pojkar som kom hit bland flickor på 1970-talet.

 

I APRIL OCH MAJ (period 5): framtiden

 

Hur skildras framtiden i romaner? Och hur skildras den i konst? Hurdana uppfinningar kommer det kanske att finnas i framtiden? Och hur är framtidens skola?

 

Vårdnadshavarnas symposium 27.9.2018

Dagen före den nationella Hem och skola-dagen anordnades ett symposium för vårdnadshavare. Initiativtagaren var vår föräldraförening Viikin Norssin Tuki och 100 deltagare hade anmält sig till symposiet. Tillställningen började med kaffe och tårta till äran av jubileumsåret och samtidigt var det möjligt att köpa skolans jubileumsprodukter.

 

Professor Kirsi Tirri från Helsingfors universitet var inbjuden att hålla ett tal, och hon berättade om CoPErNicus-studien där våra elever i olika åldrar har varit med som undersökningspopulation. Studien bygger på Carol Dwecks attitydteori om att det finns två olika förhållningssätt till ens eget kunnande: de egna egenskaperna ses som statiska eller dynamiska. Nu har dessa inställningar också kunnat verifieras genom neurologiska mätningar som våra elever har genomgått.

 

FD Reetta Niemi som arbetar som lärare på vår skola berättade om utvecklingen av pedagogisk klassrumsforskning: hur läraren kan forska på och utveckla sin undervisning genom att bedriva aktionsforskning. FD Anni Loukomies talade om intervention som används för att påverka elevernas intresse för naturvetenskaper. Forskningsprofessor och vår skolas vårdnadshavare Timo Partonen berättade om hur människans kronotyp påverkar sömnrytmen och gav råd om hur man kan förbättra nattsömnens kvalitet.

Vikdagen 11.9.2018

Jubileumsårets evenemangsserie påbörjades i årskurserna 7–9 och gymnasiet med en gemensam Vik-eftermiddag vars tema var att röra sig tillsammans i Vik. En av de centrala strategiska tyngdpunkterna under vår skolas jubileumsår är hela skolans välmående.  Att göra och röra sig tillsammans i den mångsidiga miljön i Vik genomfördes i olika årskurser genom besök och workshoppar.

 

Sjundeklassarnas naturdag skulle ordnas i naturskyddsområdet i Vik, men på grund av regn var det nödvändigt att göra det inomhus. Eleverna gick runt i skolan och besökte sex olika punkter under handledning av vänelever. Vid punkterna studerade de t.ex. vattnets kemi och ryggradslösa djur, löste matematiska problem, satte sig in i kartor, studerade naturord på främmande språk och skrev berättelser om konstbilder med skogstema.

 

Åttondeklassarna gick till Tekniska museet vid Gammelstadsforsen som erbjuder ett fönster till den finländska tekniken och industrialiseringens historia. Niondeklassarna lärde för sin del känna Viksbacka avloppsreningsverk som är det största reningsverket i de nordiska länderna.

 

Gymnasisterna fick först höra viktig information om sömnens betydelse för välbefinnandet och hur man orkar studera. Föreläsningen hölls av forskningsprofessor Timo Partonen från Institutet för hälsa och välfärd. Eftermiddagens aktiva del tillbringade gymnasisterna i smågrupper som de själv hade valt och som besökte besöksmål eller hade workshoppar. Det mångsidiga programmet gav möjlighet att lära känna de mångahanda besöksmål som finns i vår skolas närmiljö. I workshopparna fick deltagarna jobba och vara tillsammans i en avslappnad stämning i olika lärandemiljöer.

Jubileumssymposium 9.4.2019

Forskning, försök och utveckling är en central del av vardagen i Viikin normaalikoulu. För att fira jubileumsåret ordnade vi ett jubileumssymposium. På symposiet hörde vi inhemska och internationella forskare tala om lärarutbildning som främjare av jämlikhet. I samband med symposiet presenterade lärarna och eleverna från Viikin normaalikoulu sina egna forsknings-, försöks- och utvecklingsprojekt.

Jubileumsutställningen 1.4–12.4.2019

I samband med skolans vårevenemang den 30 mars kl. 9–14 kunde man bekanta sig med en jubileumsutställning. Utställningen ger en översikt över vår skolas fester och traditioner och visar viktiga skeden i skolans historiska tidslinje från dess grundande till nutiden. Dessutom ställdes det ut porträtt som skolans nuvarande elever hade gjort av tidigare elever som gick i skolan för 25 år sedan.

Skolans jubileumsdag 11.4

Skolans jubileum firades tillsammans torsdagen den 11 april 2019 i vår egen skola. Vår tanke var att vara tillsammans som en gemenskap, njuta av att samarbeta och lära mer om varandra. Under dagen besökte vi workshoppar två klasser tillsammans och festmåltiden åt vi alla tillsammans på vår restaurang. Varje klasspar deltog i en gemenskapsworkshop där man med händerna skapade ett konstverk som bestod av små delar och som var gemensamt för hela skolan. På festen fick vi uppleva skolans historia och nutid i form av ord, bilder och musik. Skolans personal, vårdnadshavare, tidigare elever och tidigare lärarpraktikanter uppträdde på festen.

Klassträff för tidigare elever 13.4.2019

I samband med vår skolas 150-årsjubileumsvecka erbjöd vi möjlighet till klassträff i Viikin normaalikoulu (Vårgatan 2) lördagen den 13.4.2019 kl. 11–15. 
Träffen började med en gemensam morgonsamling som hölls av rektor Reijo Honkanen i auditoriet kl. 11.00. Efter detta var det möjligt att äta brunch på skolrestaurangen och bekanta sig med skolans lokaler och jubileumsutställningen.

 

Huvudfesten på Finlandia-huset 13.4.2019

Huvudfesten Helsingfors universitets övningsskola Viikin normaalikoulus 150-årsjubileum till ära firades på Finlandia-huset lördagen den 13 april 2019.

 

Klädkoden på huvudfesten var mörk kostym.

 

Festen var avsedd för alla tidigare elever och all personal i Viikin normaalikoulu och dess föregångare. Även dagens gymnasister deltog i festprogrammet i Finlandia-salen.

Jubileumsskriften Kasvun paikka

Kasvun paikka är en 150-årspublikation om Helsingfors universitets övningsskola Viikin normaalikoulu. Verket består av två historiedelar. Den första är skriven av professor och skolans tidigare elev Laura Kolbe och den omfattar vår skolas historia från 1869 till 1994. Den andra delen som behandlar åren 1994–2019 är också skriven av en av skolans tidigare elever, historieforskaren Sari Aalto. Vid sidan av dessa texter innehåller boken porträtt, texter av elever och lärarpraktikanter samt rikligt med bilder. Genom detta verk kan man friska upp sina skolminnen och få en bild av den finländska utbildningspolitikens faser. Jubileumsskriften har redigerats av den prisbelönta läroboksförfattaren, lektorn i modersmål och litteratur vid Viikin normaalikoulu Inkeri Hellström. Publiceringsfesten hölls den 9 april 2019.