Grundläggande utbildning

Vid Helsingfors universitets övningsskola i Vik studerar elever i årskurserna 1-9 i grundskolan, gymnasiestuderande och lärarstuderande. Skolan har cirka 940 elever, cirka 250 lärarstuderande och cirka 110 anställda. Som en del av Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet ansvarar vi för den grundläggande utbildningen och fortbildningen för lärare.