Forskning och utvecklingsarbete

Forskning, experiment och utveckling är en viktig del av verksamheten i övningsskolorna. Vid varje övningsskola finns en arbetsgrupp som koordinerar forsknings-, experiment- och utvecklingsarbetet. Lärarna i övningsskolorna uppmuntras till att bedriva egen forskning samt till att delta i olika utvecklings- och försöksprojekt. Ett av de viktigaste målen för verksamheten inom forskning, experiment och utveckling är att göra verksamheten synlig och välkänd.

Till Helsingfors universitets övningsskolors gemensamma webbplats för forskning och utvecklingsarbete.

 

Unga forskareWimhursts influensmaskinLektion i kemiGamla föremål