Urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi

Urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi
Välkommen till webbsidorna för urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi
Välkommen till webbsidorna för urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi

Vad är urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi?

Följande universitet deltar i urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi: Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet.

Urvalsprovssamarbetet innebär att alla utbildningar som deltar i samarbetet har ett gemensamt urvalsprov. Du kan samtidigt söka till ett eller flera ansökningsmål som deltar i urvalsprovssamarbetet. Du måste rangordna ansökningsmålen i prioritetsordning på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi har ansökningsmålen inom psykologi gemensam antagning och ansökningsmålen inom logopedi gemensam antagning. Med gemensam antagning avses att ansökningsmålen har samma antagningsgrunder. Det enda undantaget utgörs av logopedin vid Uleåborgs universitet, där man utöver betygsantagning och provpoängsantagning har ett tredje antagningssätt, ”Alan opinnot” (Studier inom området), som inte tillämpas av andra utbildningsprogram inom logopedi.

Ansökningsmålen i den gemensamma antagningen till psykologi 2022:

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i psykologi,
 • psykologie kandidat och psykologie magister eller filosofie magister (3 år + 2,5/2 år)
 • Östra Finlands universitet: Psykologia, Joensuu,
 • psykologian kandidaatti ja maisteri (3 år + 2,5 år)
 • Jyväskylä universitet: Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma,
 • psykologian kandidaatti ja maisteri (3 år + 2,5 år)
 • Uleåborgs universitet: Psykologia, psykologian tutkinto-ohjelma,
 • psykologian kandidaatti ja maisteri (3 år + 2,5 år)
 • Tammerfors universitet: Psykologian koulutus,
 • psykologian kandidaatti ja maisteri (3 år + 2,5 år)
 • Åbo universitet: Psykologia,
 • psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 år + 2,5 år).

 

Ansökningsmålen i den gemensamma antagningen till logopedi 2022:

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i logopedi,
 • kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Östra Finlands universitet: Logopedia, Joesnuu,
 • humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 år + 2 år)
 • Uleåborgs universitet: Logopedia,
 • Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 år + 2 år)
 • Tammerfors universitet: Logopedian koulutus,
 • Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 år + 2 år)
 • Åbo universitet: Logopedia,
 • humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 år + 2 år).

 

Dessutom har Helsingfors universitets magisterprogram i psykologi urvalsprovssamarbete med de ovannämnda ansökningsmålen.