Skolelever

På dessa sidor finns information för elever och skollärare om olika växter, svampar, mossor och lavar som kan ses i närmiljön.