Natur som hobby

I helheterna för studerande finns information om lavar, mossor, kärlväxter, svampar och trädgårdsväxter i vårt land.

En helhet om handelssvampar och giftiga svampar är producerad med hjälp av bidrag från Suomen kulttuurirahasto.

För dem som är intresserade av exotiska växter rekommen-deras Helsingfors universitets botaniska trädgårdars (Kajsaniemi och Gumtäkt).