Vanliga frågor

Jag vill studera till lärare inom småbarnspedagogik. Hur ska jag maximera mina möjligheter?

Du kan söka till högst sex ansökningsmål. Det lönar sig därmed att som dina ansökningsmål välja utbildningen till lärare inom småbarnspedagogik vid sex olika universitet. Det går behändigt att söka till dem alla via samma betygsurval eller VAKAVA-prov och samma lämplighetsprov. Om du inte kommer in på ditt förstahandsalternativ, kan du fortfarande bli antagen till något av de ansökningsmål som du prioriterat lägre.

Kan jag välja om jag deltar i betygsurvalet eller VAKAVA-urvalet?

Om du är student, är du automatiskt med i betygsurvalet. Om du deltar i VAKAVA-provet, är du med i VAKAVA-urvalet.

Jag har skrivit E i modersmål, E i lång matematik, M i lång engelska och M i samhällslära. Räcker mina poäng till för att bli kallad till lämplighetsprov via betygsurvalet?

Det beror på hur populär det ansökningsmål som du söker till är.

Var och när ska jag delta i lämplighetsprovet?

Om du blir kallad till lämplighetsprov, anges din provplats och den exakta tidpunkten i kallelsen, som du får per e-post.

Du kan bli kallad till lämplighetsprov för en eller flera ansökningsmål. Kallelsen innebär att du fortfarande har chans att bli antagen till det ansökningsmålet. Eftersom ansökningsmålens popularitet varierar kan det hända att du blir kallad till lämplighetsprov för bara en del av dina alternativ. I vilket fall som helst deltar du i lämplighetsprovet bara en gång på en ort. Orten är den som du rankat högst bland de ansökningsmål som du fortfarande kan bli antagen till.

Jag ansöker till klasslärarutbildningen i Helsingfors, Jyväskylä och Åbo (i den här ordningen). Var ska jag delta i lämplighetsprovet?

Din provplats avgörs så här:

Först kontrolleras det om dina betygspoäng eller dina poäng i VAKAVA-provet räcker till för en studieplats i Helsingfors. Om de gör det, ska du göra testet i Helsingfors. Om dina poäng räcker till för att bli kallad också till Jyväskylä och Åbo, är du med i spelet även där.

Om dina poäng inte räcker till för Helsingfors, är du inte längre med i spelet i Helsingfors. Därnäst kontrolleras det om dina poäng räcker till för Jyväskylä. Om de gör det, ska du göra testet i Jyväskylä. Om dina poäng räcker till för att bli kallad också till Åbo, är du med i spelet även där.

Om dina poäng inte räcker till för Helsingfors eller Jyväskylä, men för Åbo, gör du testet i Åbo och är med i spelet endast i Åbo.

Jag befinner mig utomlands när proven äger rum. Kan jag göra proven t.ex. vid en ambassad?

Det är tyvärr inte möjligt. Proven ska avläggas på de angivna platserna.

Vad ska jag göra när jag har fått en kallelse till lämplighetsprov för klasslärarutbildningen, men inte kan delta i lämplighetsprovet just den dagen?

Universiteten byter aldrig ut den tid som du har erbjudits för lämplighetsprovet.

Kan jag bli antagen till flera utbildningar, till exempel till klasslärarutbildningen i Uleåborg och studiehandledarutbildningen i Joensuu?

Du kan inte bli antagen till mer än en utbildning. Det avgörs av hur du har rangordnat dina ansökningsmål på ansökningsblanketten: du kan bli antagen endast till det högsta ansökningsmål som dina poäng räcker till för. Mer info om den gemensamma ansökan till högskolorna finns på Studieinfo.