Prov från tidigare år

Förhandsmaterialet för tidigare års prov finns nedan (publicerat endast på finska). På våren 2020 fanns det ingen förhandsmaterial. Material som delats ut vid tidigare prov publiceras inte, men du hittar information om dem i proven.

VAKAVA-provet ordnades första gången på svenska våren 2020. Av den anledningen finns inga svenska prov från åren 2006-2019 att tillgå. 

Lista Samalta viivalta -kirjoissa olleista artikkeleista.

2020 Uppgifter och svar

2020 Uppgifter och svar i provsystemet

2020 VAKAVA-kontrollprov

2019 Kysymykset ja vastaukset

2019 ennakkomateriaali: Meri Arnala, Jouni Peltonen & Rauno Huttunen (toim.) Samalta viivalta 13 – Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2019. PS-kustannus 2019. ISBN 978-952-451-883-3

2018 Kysymykset ja vastaukset

2018 ennakkomateriaali: Meri Arnala, Rauno Huttunen, Jouni Peltonen & Tuuli Asunmaa (toim.) Samalta viivalta 12 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2018. Opetus 2000. PS-kustannus 2018. ISBN 978-952-451-818-5

2017 Kysymykset ja vastaukset

2017 ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa, Rauno Huttunen ja Jouni Peltonen (toim.) Samalta viivalta 11 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2017. Opetus 2000. PS-kustannus 2017. ISBN 978-952-451-729-4.

2016 Kysymykset ja vastaukset

2016 Ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa, Rauno Huttunen ja Jorma Vainionpää (toim.) Samalta viivalta 10 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2016. Opetus 2000. PS-kustannus 2016. ISBN 978-952-451-699-0.

2015 Kysymykset ja vastaukset

Ennakkomateriaali: Tanja Steiner, Jorma Vainionpää ja Rauno Huttunen (toim.) Samalta viivalta 9 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2015. Opetus 2000. PS-kustannus 2015. ISBN 978-952-451-641-9.

2014 Kysymykset ja vastaukset

Ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa & Ismo Pellikka (toim.) Samalta viivalta 8 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2014. Opetus 2000. PS-kustannus 2014. ISBN 978-952-451-606-8.

2013 Kysymykset ja vastaukset

2013 Ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa & Jorma Vainionpää (toim.) Samalta viivalta 7 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2013. Opetus 2000. PS-kustannus 2013. ISBN 978-952-451-589-4.

2012 Kysymykset ja vastaukset

2012 ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa & Jorma Vainionpää (toim.) Samalta viivalta 6 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2012. Opetus 2000. PS-kustannus 2012. ISBN 978-952-451-557-3.

2011 Kysymykset ja vastaukset 

2011 ennakkomateriaali: Pekka Räihä ja Tanja Steiner (toim.) Samalta viivalta 5 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2011. Opetus 2000. PS-kustannus 2011. ISBN 978-952-451-498-9.

2010 Kysymykset ja vastaukset 

2010 ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa & Pekka Räihä (toim.) Samalta viivalta 4 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2010. Opetus 2000. PS-kustannus 2010. ISBN 978-952-451-447-7.

2009 Kysymykset ja vastaukset

2009 ennakkomateriaali: Merja Hillilä & Pekka Räihä (toim.) Samalta viivalta 3 - Kasvatusalan valintayhteistyöhankkeen (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2009. Opetus 2000. PS-kustannus 2009. ISBN 978-952-451-407-1.

2008 Kysymykset ja vastaukset

2008 ennakkomateriaali: Merja Hillilä & Pekka Räihä (toim.) Samalta viivalta 2 - Kasvatusalan valintayhteistyöhankkeen (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2008. Opetus 2000. PS-kustannus 2008. ISBN 978-952-451-130-8. .

2007 Kysymykset ja vastaukset

2007 ennakkomateriaali: Merja Hillilä & Pekka Räihä (toim.) Samalta viivalta - Kasvatusalan valintayhteistyöhankkeen (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2007. Opetus 2000. PS-kustannus 2007. ISBN 978-952-451-161-2.

2006 Kysymykset ja vastaukset

2006 ennakkomateriaali: Rinne, R. & Kivirauma, J. & Lehtinen, E. Johdatus kasvatustieteisiin, Helsinki. WSOY. 2004 tai uudempi.