VAKAVA-provet

Det skriftliga VAKAVA-provet ordnas torsdagen den 27 maj 2021 kl. 9.00–12.00.

Försenade sökande kan INTE delta i provet.

VAKAVA-provet ordnas i ett digitalt urvalsprovssystem. Du ska ha med dig ett giltigt identitetsbevis och en egen bärbar dator som du deltar i provet med. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator och ett identitetsbevis. Bekanta dig i förväg med anvisningarna för det digitala urvalsprovet och med urvalsprovssystemets systemkrav.

VAKAVA-provet ordnas som övervakade provtillfällen i lokaler som bestäms av universitetet. Närmare information om platsen för provet meddelas dig per sms och e-post senast en vecka före provet. Anvisningar för hur du tar dig till provet meddelas dig per e-post senast en vecka före urvalsprovet.

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

Läs anvisningarna noggrant och förbered dig omsorgsfullt för urvalsprovet.

[Uppdaterat 28.5.2021]

VAKAVA-provet ordnades igår den 27 maj på nio orter.  Två timmar efter att provet hade börjat upptäcktes ett fel i anvisningarna för provet. I anvisningarna stod att uppgift 10 gällde endast den ena av två artiklar som utgjorde materialet, när provfrågan i själva verket gällde båda artiklarna. Därefter informerades deltagarna i provsalarna om de rätta anvisningarna. Vid Uleåborgs universitet hade man dessutom meddelat deltagarna att de kan lämna uppgiften obesvarad. Därför måste provfrågan och alla underuppgifterna strykas från provet helt och hållet. Tyvärr har de mesta deltagarna ägnat tid åt att göra uppgiften.

Vi beklagar det inträffade, som berodde på ett mänskligt misstag!

Säkerhetsanvisningar

Coronasituationen har beaktats med noggranna säkerhetsarrangemang vid urvalsprovet. Varje närvarande person bär ansvar för att inte orsaka någon smittorisk för andra genom sitt beteende. Läs anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) angående hur coronaviruset smittar och hur man kan skydda sig.

Vi förutsätter att både sökande och personal använder munskydd under VAKAVA-provet. Munskyddet bör användas under hela urvalsprovet med undantag för korta drickpauser. Du får ta med dig endast en dryckesflaska till urvalsprovet.

Vi rekommenderar att du undviker närkontakter under två veckor före urvalsprovet samt under den tid då du deltar i urvalsprovet.

Du kan inte delta i urvalsprovet

 • om du på beslut av en hälsomyndighet har satts i isolering eller karantän
 • om du är i frivillig karantän
 • om du har förkylningssymtom eller
 • om du har testats för coronavirus och ännu inte har fått provresultatet.

Om du kommer till urvalsprovet från utlandet ska du följa THL:s anvisningar om två veckors frivillig karantän.

Om du börjar känna förkylningssymtom under provtillfället ska du omedelbart meddela övervakaren om detta. Du kan vid behov hänvisas till ett annat rum där du kan slutföra provet. Den tid som det tar att byta rum räknas inte in i provtiden.

Bekanta dig med riksomfattande säkerhetsanvisningar på Finlands universitetsrektorers råd Unifis webbplats:

Tillåtna och förbjudna föremål

Till sittplatsen ska du ta med dig:

 • Bärbar dator och strömkabel
 • Giltigt identitetsbevis:
  • ett pass från vilket land som helst
  • ett finskt identitetskort
  • ett identitetskort som utfärdats i ett EU/EES-land
  • ett finskt körkort
 • Munskydd.

Du får dessutom ha med dig:

 • Skrivdon. Om du vill kan du göra anteckningar på ett kladdpapper.
 • Dryckesflaska med kork. Flaskan får inte innehålla kaffe eller energidryck.
 • Handsprit i genomskinlig flaska.
 • Skyddshandskar för engångsbruk.
 • Öronproppar för engångsbruk. Öronproppar kan hindra dig från att höra anvisningar som övervakaren möjligen ger under provet. Du använder alltså öronproppar på eget ansvar.
 • Nödvändiga mediciner. Medicinerna ska tas ur de ursprungliga förpackningarna, dock inte ur tryckförpackningar.
 • Mobiltelefon. Stäng av mobiltelefonen och lägg den på bordet vid din provplats.

Andra tillbehör än de som nämns ovan är förbjudna att ha på din sittplats.

Förbjudna är till exempel:

 • Mellanmål. Du får ta med dig endast en dryckesflaska till urvalsprovet. Andra mellanmål är förbjudna, eftersom du inte kan äta med munskydd.
 • Klocka. Det finns klockor i salen så att man kan se tiden på alla platser.
 • Hörlurar och andra apparater som kan sända eller ta emot information eller där man kan lagra information.
 • Snus och tuggummi.
 • Egna näsdukar. Det finns papper på alla platser.

Andra anvisningar för urvalsprovet

Du får avlägsna dig tidigast en halv timme efter den angivna inledningstiden.

Om du behöver ett intyg över deltagande i provet till exempel för militären, be om ett intyg av provövervakaren när du avlägsnar dig från provet.

Ta med dig till urvalsprovet:

 • Ett giltigt identitetsbevis:
  • ett pass från vilket land som helst
  • ett finskt identitetskort
  • ett identitetskort som utfärdats i ett EU/EES-land
  • ett finskt körkort
 • En bärbar dator och strömkabeln till din dator
 • Identifieraren

Identifierare

För urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post senast en vecka före provet. Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett.

Du ska ta med identifieraren till urvalsprovstillfället, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Bärbar dator och krav på utrustningen

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Om du kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon.

Krav på utrustning och nät

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Se närmare anvisningar om hur du tar tilläggen ur bruk i Firefox och Chrome: Så här tar du tillägg ur bruk i webbläsaren (PDF)

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Du får inte ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i provutrymmet. Vid behov kan du ta med dig en separat trådbunden mus.

Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till urvalsprovet.

Närmare information om platsen för provet meddelas dig per sms och e-post senast en vecka före provet. 

Ankomstanvisningar för VAKAVA-provet skickas per e-post senast en vecka före urvalsprovet. Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo. Om du inte har fått e-post, titta i skräppostmappen. Kontrollera också att din e-postlåda inte är full. Om du inte hittar e-postmeddelandet, kontakta ansökningsservicen vid det universitet som ordnar det urvalsprov som du ska delta i.

På grund av säkerhetsarrangemangen bör du förbereda dig på att vara på plats i god tid innan urvalsprovet börjar, så reservera tillräckligt mycket tid för att ta dig till provplatsen. Alla bör iaktta säkerhetsavstånd (2 meter) och följa rekommendationerna om hygien och munskydd både på vägen till urvalsprovet och på provplatsen.

Var beredd på att vänta utomhus en längre stund. Förflyttningen från samlingsplatsen till provsalen sker under övervakning. Vid dörren till provsalen ska du visa övervakaren ditt identitetsbevis och din identifierare (QR-kod).

Försenade sökande får INTE delta i urvalsprovet.

Universitetsspeficika anvisningar:

I VAKAVA-provet finns ingen bok som ska läsas på förhand. 

I provet bedöms de akademiska studiefärdigheter som behövs för pedagogiska studier. VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter.

Se prov från tidigare år →