VAKAVA-provet

Det skriftliga VAKAVA-provet ordnas torsdagen den 27 maj 2021 kl. 9.00–12.00.

Försenade sökande kan INTE delta i provet.

VAKAVA-provet ordnas i ett digitalt urvalsprovssystem. Du ska ha med dig ett giltigt identitetsbevis och en egen bärbar dator som du deltar i provet med. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator och ett identitetsbevis. Bekanta dig i förväg med anvisningarna för det digitala urvalsprovet och med urvalsprovssystemets systemkrav.

VAKAVA-provet ordnas som övervakade provtillfällen i lokaler som bestäms av universitetet. Närmare information om platsen för provet meddelas dig per sms och e-post senast en vecka före provet. Anvisningar för hur du tar dig till provet publiceras några dagar innan provet.

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

Läs anvisningarna noggrant och förbered dig omsorgsfullt för urvalsprovet.

I VAKAVA-provet finns ingen bok som ska läsas på förhand. 

I provet bedöms de akademiska studiefärdigheter som behövs för pedagogiska studier. VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter.

Se prov från tidigare år →

Ta med dig till urvalsprovet:

 • Ett giltigt identitetsbevis:
  • ett pass från vilket land som helst
  • ett finskt identitetskort
  • ett identitetskort som utfärdats i ett EU/EES-land
  • ett finskt körkort
 • En bärbar dator och strömkabeln till din dator
 • Identifieraren

Identifierare

För urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post senast en vecka före provet. Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett.

Du ska ta med identifieraren till urvalsprovstillfället, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Bärbar dator och krav på utrustningen

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Om du kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon.

Krav på utrustning och nät

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Se närmare anvisningar om hur du tar tilläggen ur bruk i Firefox och Chrome: Så här tar du tillägg ur bruk i webbläsaren (PDF)

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Du får inte ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i provutrymmet. Vid behov kan du ta med dig en separat trådbunden mus.

Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till urvalsprovet.

Närmare information om platsen för provet meddelas dig per sms och e-post senast en vecka före provet. Anvisningar för hur du tar dig till provet publiceras på den här sidan före urvalsprovet.