Lämplighetsprov

Lämplighetsprovets poäng publiceras här.

 

Du kan få en kallelse till lämplighetsprov för ett eller flera av dina ansökningsmål enligt dina resultat i det första skedet. Du behöver endast avlägga provet en gång, och poängen beaktas i alla de ansökningsmål som har skickat en kallelse till lämplighetsprov.

Lämplighetsprovet ordnas 16-18.6.2021. Du deltar i provet under en dag.

Se på vanliga frågor gällande lämplighetsprovets inbjudan.

Lämplighetsprovet ordnas på distans i Zoom. Mer information och hjälp med teknik finns under rubrik "Tekniska anvisningar" på den här sidan.

Lämplighetsprovet genomförs som en intervju. I provet bedöms sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, förutsättningar att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området samt lämplighet för arbetsuppgifter inom det pedagogiska området. Bedömningen grundar sig på den flerdimensionella modellen för lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms sökandens engagemang i att avlägga en examen. Provet omfattar fem delområden för bedömning.

Om du har fått en kallelse till lämplighetsprov för slöjdlärare ska du dessutom lämna in en förhandsuppgift. Anvisningar för förhandsuppgiften och inlämningen finns på VAKAVAs webbplats.

På den här sidan hittar du anvisningar för hur du deltar i lämplighetsprovet. För lämplighetsprovet används programmet Zoom.

Provet måste genomföras självständigt. Andra personers deltagande i provtillfället kan leda till att din prestation underkänns. Läs anvisningarna noggrant, du ansvarar själv för att du har tillräckliga datatekniska kunskaper och kan utföra provet utan problem.

Före provet:

För att genomföra provet behöver du:

 • en dator med webbkamera, mikrofon och programmet Zoom.
 • hörlurar (rekommendation för att säkerställa god ljudkvalitet).
 • fungerande internetanslutning
 • ett lugnt och tillräckligt ljust utrymme där du kan utföra provet ensam
 • identitetsbevis

Provet fungerar bäst i Zoom-programmet. Ladda den nyaste versionen av Zoom i god tid före urvalsprovet här: https://zoom.us/download.

Om du inte lyckas ladda ner Zoom-programmet på din dator kan du genomföra provet på webbläsaren Google Chrome. Provet kan också utföras på en mobil enhet med hjälp av mobilapplikationen Zoom Cloud meetings som du kan ladda ner i Google Play-butiken eller i Apple Store.

Testning av apparatur:

Testa ljudets hörbarhet samt kamerans och mikrofonens funktion i god tid före provet i Zooms testrum https://zoom.us/test. Gör testet med samma utrustning och på samma plats som du tänker genomföra det egentliga lämplighetsprovet.

Om du upplever problem med ljudet i testningen kan du ta hjälp av följande instruktioner:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362283-Testing-computer-or-device-audio

Om du har problem med webbkameran i testningen kan du ta hjälp av följande instruktioner:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/202952568-My-Video-Camera-Isn-t-Working

 

Identitetsbevis:

För provet behöver du ett officiellt identitetsbevis.

Officiellt identitetsbevis:

 • ett finländskt körkort
 • ett bildförsett identitetskort som utfärdats av finländska polisen
 • Resedokument som godtas av Finlands utrikesministerium (mer information finns på utrikesministeriets webbplats)
 • Ett bildförsett identitetskort som utfärdats inom EU/ESS
 • ett pass som utfärdats av vilket land som helst. Ett föråldrat pass duger också om sökanden kan identifieras tydligt.

Starta provet:

 • Öppna e-postmeddelandet med inbjudan till lämplighetsprovet
 • Anslut dig till del 1 i provet i god tid innan din provtid genom att klicka på provlänken. Om länken inte öppnas, kopiera länken till webbläsare.
 • Klicka på Open Zoom i webbläsarfönstret. Om du inte har laddat ner applikationen på förhand erbjuds du att ladda den i webbläsaren.
 • Om du deltar via webbläsaren, kopiera provlänken till Google Chrome. Webbläsaren erbjuder dig att ladda ner applikationen. Klicka på återgå och därefter på Join from your browser i nedre kanten.
 • Godkänn användarvillkoren
 • Skriv hela ditt namn som deltagarnamn och klicka på Join.
 • Du kommer in i väntrummet till provet. Du ser texten: Please wait, the meeting host will let you in soon. Vänta att bedömaren släpper in dig.
 • När du blir inkallad, klicka på Join with computer audio.
 • Din kamera och mikrofon ska vara påkopplade hela tiden under hela lämplighetsprovet. Du hittar knapparna för att justera mikrofonen och videobilden nertill i vänstra hörnet.
 • När provdelen är avslutad kopplar bedömaren ut dig från provrummet. Anslut därefter omedelbart till provets följande del genom att klicka på följande länk i inbjudan.

Hjälp i problemsituationer:

Om du testar användningen av Zoom på förhand borde det inte uppstå problem i det egentliga lämplighetsprovet. Här får du ändå några tips för problemsituationer.

Jag hann inte i tid till provets första del på grund av tekniska problem. Lönar det sig för mig att delta i provets följande del?

Det lönar sig absolut att delta i provets följande del och därefter utföra resten av provet normalt. Ta därefter omedelbart kontakt med ansökningsservicen.

Jag hör inte bedömarens röst

- Se till att din dators ljud inte är avstängt.

- Kontrollera att dina hörlurar är ordentligt kopplade.

- Kontrollera att du har valt rätt ljudkälla (speaker) i Zoom. Du hittar ljudkällan under pilen bredvid mikrofon-knappen.

- Testa ljudet med funktionen Test Speaker & Microphone.

 

Bedömaren hör inte min röst

- Om du i Zoom-fönstrets nedre vänstra hörn ser texten Join audio i stället för en mikrofon, klicka på den och i det öppnade fönstret Join computer audio.

- Se till att Zooms mikrofon inte är avstängd.

- Kontrollera att dina hörlurar är ordentligt kopplade.

- Kontrollera att du har valt rätt mikrofon i Zoom.

- Testa ljudet med funktionen Test Speaker & Microphone.

Bedömaren ser inte min bild

- Se till att din video är påslagen (Start/Stop-video-knappen i nedre kanten till vänster). Om du klickar på pilen som finns bredvid video-knappen kan du också kontrollera kamerans inställningar med Video settings.
- Se till att det inte finns något hinder framför kameran.
 

Om du inte kan lösa situationen, ta kontakt till universitetet som du söker som prioritet till:

Helsingfors universitet suomeksi: 02941 20123
på svenska: 02941 20124
Åbo Akademi IT-stöd: 050 345 9006 / 050 512 9300
Andra frågor: 02 215 4169