Lämplighetsprov

Du kan få en kallelse till lämplighetsprov för ett eller flera av dina ansökningsmål enligt dina resultat i det första skedet. Du behöver endast avlägga provet en gång, och poängen beaktas i alla de ansökningsmål som har skickat en kallelse till lämplighetsprov.

Lämplighetsprovet ordnas 16-18.6.2021. Du deltar i provet under en dag.

Se på vanliga frågor gällande lämplighetsprovets inbjudan.

Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Närmare information om genomförandesättet för urvalsproven meddelas senare, senast 16.3.2021.

Lämplighetsprovet genomförs som en intervju. I provet bedöms sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, förutsättningar att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området samt lämplighet för arbetsuppgifter inom det pedagogiska området. Bedömningen grundar sig på den flerdimensionella modellen för lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms sökandens engagemang i att avlägga en examen. Provet omfattar fem delområden för bedömning.

Om du har fått en kallelse till lämplighetsprov för slöjdlärare ska du dessutom lämna in en förhandsuppgift. Anvisningar för förhandsuppgiften och inlämningen finns på VAKAVAs webbplats.