Betygsurval

Poängtabell för betygsurvalet

Betygsurvalet innebär att du kan bli kallad till lämplighetsprov eller att du i antagningar som avgörs i ett steg kan få en studieplats utgående från dina studentexamenspoäng utan att delta i det skriftliga VAKAVA-provet. Om du är student, är du automatiskt med i betygsurvalet.

Läs mer om betygsurvalet på Studieinfo.