Statistik

På den här sidan hittar du information om antalet sökande och poäng under tidigare år. Noggrannare statistik för varje utbildning och universitet samt annan tilläggsinformation ges av respektive universitet.

Läs mer om VAKAVA-provet.

Obs! Åbo Akademi deltar nu våren 2020 för första gången i antagningssamarbetet inom det pedagogiska området. Därför hittas ingen statistik om Åbo Akademis ansökningsmål under perioden 2015-2019.

VAKAVA antalet sökande 2015-2019

VAKAVA SAMMANLAGT 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Ansökningar 24466 23172 20440 19601 17440 23178
Sökande 10058 9511 8400 8179 7218 9881
Deltagare i VAKAVA-provet 7243 6975 6147 5919 5425 8502
Antal som har inlett studierna på någon VAKAVA-utbildning 1741 1760 1851 2039 2035 2469
Vilken procentandel av de sökande deltog i VAKAVA-provet? 72 73 73 72 75 86
Vilken procentandel av deltagarna inledde sina studier på en VAKAVA-utbildning? 24,0 25,2 30,1 34,5 37,5 29,0

* OBS! I siffrorna för år 2020 har det inte tagits hänsyn till ansökningsmålet Elinikäinen oppiminen ja kasvatus vid Tampereen yliopisto eller ansökningsmålen för idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylän yliopisto som undantagsvis var med i VAKAVA år 2020.

POÄNG FRÅN VAKAVA-provet 2015–2019

Poäng från VAKAVA-provet Högsta erhållna poängantal / Provets maxpoäng
2020 101,37 / 116
2019 135,17 / 154
2018 135,38 / 167
2017 151,96 / 187
2016 158,8 / 183
2015 169,5 / 179