Projekt

Ground for Growth deltar i ett EU-finansierat projekt, Legumes Translated, med målet att förbättra, förädla och sprida både teoretisk och praktisk information om europeiska trindsädsgrödor genom nationella och internationella nätverk.

Ground for Growth interagerar med andra europeiska värdekedjor för livsmedel och deras nätverk.

·       Ground for Growth

·       German Pea and Bean Network

·       German Soybean Association

·       Swiss Lupin Network

·       Swiss Soy Network

·       Europe Soya Value Chain Development Group

 

EULEGTRANS