Kommande och tidigare aktiviteter och material

Ny guide från Helsingfor universitet om att odla baljväxter i Norden (publicerad 3.6.2022 i legumbehub.eu)

 

Ny guide från Helsingfor universitet om att skala baljväxter (publicerad 4.4.2022 i legumbehub.eu)

 

Ny guide från Helsingfor universitet om att reducera dåliga smaker från bönor (publicerad 25.11.2022 ii legumbehub.eu)

 

Ny guide från Helsingfor universitet om att odla baljväxter på olika fält (publicerad 4.4.2022 i legumbehub.eu)

Ny video från Helsingfor universitet om skalning "dehulling"

 

Ny video från Helsingfor universitet om att ymppa baljväxter

 

Mainos

 

Tidigare aktiviteter 

paint

Beskrivning

Baljväxter har en stor potential att vara en del av lösningen till många miljö- och samhälleliga utmaningar. Än så länge har dess potential inte utnyttjats till fullo, delvis på grund av dagens moderna livsmedelssystem som är beroende av konstgödsel, billiga sädesslag och soja. Vi behöver ett nytt tänkesätt för att uppnå ett hållbarare livsmedelssystem där baljväxter spelar en viktig roll. 

Webbseminariet samlar experter från Tyskland, Danmark, Österrike och Finland för att berätta om baljväxternas nuvarande situation i Europa, uppbyggandet av värdekedjor och konsumtion. Under eftermiddagen ordnas en workshop med målet att diskutera med livsmedelssektorns aktörer om att utveckla baljväxtbaserade värdekedjor och tillsammans tänka ut nya lösningar till gemensamma problem. Kom med och dela dina idéer hur vi öka konsumtionen och produktionen av baljväxter i Finland.

Morgondagens anföranden är på engelska och eftermiddagens workshop går på finska. En kort presentation av talarna finns på den sista sidan. Webbseminariet spelas in och publiceras.

Webbseminariet och workshoppen ordnas i samarbete med fyra olika projekt: baljväxtnätverket Ground for Growth som är en del av Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems (Legumes Translated) -projektet, Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä -projektet (Leg4Life), Eating and energy use reconfigured -projektet (EE-TRANS) och Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa - koordineringsprojektet (VILLE).

Hur du deltar

Seminariet ordnas på nätet (fjärranslutning). Anslutningslänken skickas till alla deltagare per epost. Workshoppen inspelas men materialet förstörs efter att innehållet har transkriberats och anonymiserats.

Anmäl dig till webbseminariet och/eller workshopen

Anmäl ditt intresse att delta senast den 18.10. genom denna länk:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/106877/lomake.html

Kontakt:

Casimir Schauman, casimir.schauman (at) helsinki.fi +358 50 311 9291

Program

   

 

09:30 - 09:40

Frederick Stoddard

University of Helsinki, Finland

 

Opening speech

09:40 – 10:10

Ulrich Quendt

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Germany

Demonstration and knowledge transfer network for expanding and improving cultivation and utilisation of field peas and beans in Germany

10:10 – 10:40

Leopold Rittler 

Donau Soja, Austria

Soya from Europe: a climate-friendly opportunity for our agri-food system

 

10.40 – 10.45

Break

 

10:45 - 11:15

Karen Hamann

Institute for Food Studies & Agroindustrial Development, Denmark

 

The diversity of business cases and

opportunities for grain legumes in food

11:15 - 11.45

Anne-Maria Pajari

University of Helsinki, Finland

 

The role of legumes in the planetary health diet

11.45 - 12.00

Sari Iivonen (Chair of webinar)

Finnish Organic Research Institute, Natural Resources Institute Finland

 

Closing remarks

12:00 - 12:30

Lunch break

 

12:30 - 14:30

Työpaja - Ratkaisumalleja toimivaan palkokasviketjuun (på finska)

Etsimme pienryhmissä ratkaisumalleja palkokasviketjun vahvistamiseksi Suomessa. Tarkastelemme ratkaisuja alkutuotannon, jalostuksen ja kulutuksen näkökulmista. Tavoitteena on edistää yhteistyötä ketjun eri toimijoiden välillä.

14:30

Tillställningen tar slut