Professor i handelsrätt, juris doktor Petra Sund-Norrgård, Svenska Handelshögskolan och Helsingfors universitet (Petra Sund-Norrgård: Hanken och Tuhat-forskningsdatabasen)

Ordförande för Juristklubben Codex rf

Forsknings- och undervisningsassistent vid juridiska fakulteten vid HU.