Henkilökunta_2

Ungefär 30 världs ledande forskare arbetar i Centrum för Europeiska studier. 

Ledare, Centrum för Europeiska studier
Prodekanus, Statsvetenskapliga fakulteten
Docent i politisk historia