Samarbetet

HEA_yhteistyo

Helsingfors universitets Centrum för utbildningsevaluering HEA genomför alla sina forsknings- och bedömningsprojekt i samarbete med olika parter. Vi utför ett starkt forskningssamarbete med andra forskningsgrupper på Helsingfors universitet och andra inhemska och utländska universitet och forskningsinstitut. Bedömningssamarbetet genomför vi med skolor, kommuner, samkommuner, regionförvaltningsverk, Utbildningsstyrelsen och Undervisning- och kulturministeriet samt med många andra parter. Läs mer om våra samarbetspartner och kom och samarbeta med oss.

Vi samarbetar bland annat med:

 •  Institut för hälsa och välfärd
 • Helsingfors universitets fakulteter och institutioner
 • Jyväskylä universitets institution för utbildningsforskning
 • Tammerfors universitet
 • Haaga-Helia
 • Åbo yrkeshögskola
 • Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)
 • Helsingfors stad
 • Tammerfors stad
 • Åbo stad
 •  Vanda stad
 • Finlands akademi
 • Educode (tidigare OPEKO)
 • Utbildningsstyrelsen
 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • PsyCo
 • Kommunförbundet
 • Befolkningsförbundet

Internationellt samarbete med t.ex. följande organisationer:

 • Moscow Higher School of Economics HSE
 • Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI)
 • University of Szeged, Institute of Education
 • Consultores de Automatizacion y Robotica S.A. (CARSA)
 • University of Tallinn