Centret för utbildningsevaluering

Centret för utbildningsevaluering

Centret för utbildningsevaluering HEA

Helsingfors universitets centret för utbildningsevaluering HEA har sedan 1996 forskat i den finländska utbildningen och färdigheterna i att lära sig att lära. Vår forskargemenskap är en del av Pedagogiska fakulteten. Vår forskning fokuserar på undervisning, lärande, bedömning och utbildning samt på hur dessa kan utvecklas. Våra utvärderingar och studier omfattar alla utbildningsstadier, från småbarnspedagogik till högskola. Våra experter har kunskaper och kompetens i att planera omfattande utvärderingar, samla in, behandla och analysera material och i att tolka och rapportera resultaten.

Utvärdering och forskning

Vår forskning fokuserar på olika skeden av fostran och utbildning. Vi utför även tvärsnitts- och långtidsstudier för att följa upp utvecklingen inom utbildning och lärande. Våra forskningsbaserade utvärderingar producerar ny kunskap om olika delområden inom utbildning. Utifrån resultaten ger vi förslag och rekommendationer för utveckling av utbildning, lärande och kompetens i Finland. Vid stöder utvecklingen av praxis för kunskapsbaserat ledarskap inom fostran och utbildning.

Utbildning

Dessutom undervisar vi aktivt studenter vid Pedagogiska fakulteten på kurser i forskningsmetodik inom kandidat-, magister- och doktorandprogrammen. Vi handleder examensarbeten och tillhandahåller våra forskningsmaterial för dem som skriver en pro gradu- eller doktorsavhandling. Vi fortbildar lärare, rektorer och pedagogiska experter utifrån utvärderings- och forskningskunskapen.

Publikationer och samarbete

Vår forskningsgrupp består av experter på olika områden som bedriver internationellt högklassig forskning och aktivt publicerar artiklar i respekterade finländska och internationella publikationsserier och tidskrifter. Vi har också ett nära samarbete med övriga forskningsgrupper vid Pedagogiska fakulteten. Vi bedriver forskningssamarbete såväl regionalt som nationellt och internationellt.

@HEA_HY

KUPERA-hankkeessa on tutkittu, miten kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuus näkyy perusopetuksen oppimateriaaleis… twitter.com/i/web/status/1…

Kollegamme @skoivuhovi väittelee 17.6. Hänen väitöstutkimuksensa tarkastelee painotetulla luokalla opiskelun yhteyt… twitter.com/i/web/status/1…

| @LasseLipponen Korona tuli kylään -tutkimuksessa selvitettiin pandemian vaikutuksia #varhaiskasvatus johtajiin, p… twitter.com/i/web/status/1…

| @HEA_HY juhlii 25-vuotista taivaltaan juhlaseminaarin merkeissä 26. lokakuuta. Luvassa mm. asiantuntijapuheenvuor… twitter.com/i/web/status/1…