Aka­de­mis­ka me­di­cin­cent­ret Helsin­ki: Meilahti campus

Akademiska medicincentret Helsinki AMCH är ett medicinskt campus som hör till de bästa i Europa. Här möts toppforskning, undervisning och patientvård varje dag. Det centrala i AMCH:s verksamhet är samarbete för patienternas bästa mellan Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet, Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

The Academic Medical Center Helsinki (AMCH) at the Meilahti campus is one of the best medical campuses in Europe, brings top research, teaching and medical care together every day. The core of the AMCH’s work is the close cooperation between the University of Helsinki’s Faculty of Medicine, the Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) and the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS) to provide the very best for its patients.

 

Grundexamina vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet är medicine licentiat (ML), odontologie licentiat (OL) och filosofie magister (FM) som utexamineras från det internationella magisterprogrammet i translationell medicin. Grundexamina vid Medicinska fakulteten är även psykologie kandidat (PsK) och psykologie magister (PsM) samt kandidat i humanistiska vetenskaper (HuK) och filosofie magister (FM) med logopedi som huvudämne.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

The Academic Medical Center Helsinki (AMCH) at the Meilahti campus is one of the best medical campuses in Europe, brings top research, teaching and medical care together every day. The core of the AMCH’s work is the close cooperation between the University of Helsinki’s Faculty of Medicine, the Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) and the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS) to provide the very best for its patients.

 

Den starka forskningen på campus sträcker sig från grundforskning till kliniska tillämpningar. Forskningens fokusområden är malign tillväxt, hjärn- och medvetandeforskning, inflammationsforskning, ämnesomsättning och degeneration. Hit hör också forskning i sjukdomarnas etiologi, prevention, diagnostik och individualiserad vård samt translationell forskning och läkemedelsforskning. Möjligheten att utnyttja genomdata öppnar många nya dörrar inom patientvården. Andra områden är behandlingseffekter, patientsäkerhet, hälsofrämjande och fungerande servicesystem. Nya verksamhetsmodeller skapas också genom samarbete med företag på campus.