Daniel pluggar till läkare

Daniel Folger

Medicin är en av de populäraste utbildningarna vid Helsingfors universitet. Varje år tar den medicinska fakulteten emot cirka 1500 ansökningar. På den svenska läkarlinjen får cirka 35 studerande studieplats. Daniel Folger från Helsingfors är en av dem. Hans intresse för medicinstudier väcktes på den internationella studentexamenslinjen (IB) i Mattlidens gymnasium.

– I IB-linjen ingår det aktiviteter som man ska utföra på fritiden, berättar Folger.

Inom den så kallade CAS-helheten där bokstäverna står för Creativity, Action, Service, uppmuntras IB-studerandena att prova på något nytt och att hjälpa andra människor.

– Jag samlade en del av mina CAS-poäng genom att fungera som stödperson via projektet Fyra betydelsefulla timmar som drivs av Samarbetsförbundet kring funktionshinder, SAMS.

Frivilligarbetet var så intressant och givande att Folger fortsatte arbeta som stödperson efter studentexamen. Han upptäckte att han gärna skulle vilja hjälpa människor även i sitt vardagliga arbete. 2013 började han studera medicin på den svenska läkarlinjen.

– Det var faktiskt TV-serien House som väckte mitt intresse för medicin. För mig öppnade serien upp konceptet medicin som en probleminriktad bransch där man är i nära kontakt med människor och har möjlighet att direkt hjälpa dem.

Läkarhumor

Den medicinska fakulteten är den enda platsen i Finland var man kan studera till läkare på svenska. Folger berättar att de svenskspråkiga läkarstudenterna blir en mycket sammansvetsad grupp.

– De två första studieåren är extra minnesvärda. Då har man många gemensamma kurser och så träffas man intensivt även på fritiden. Den täta sammanhållningen som uppstår i början av studierna har man glädje av senare då den gemensamma undervisningen minskar och man delas in i mindre grupper i kliniken, beskriver Folger.

På fritiden är det i synnerhet via Medicinarklubben Thorax r.f. de svenska studenterna träffas. Majoriteten av läkar- och tandläkarstudenterna är medlemmar i Thorax, som bevakar studerandenas intressen och ordnar program och fester för sina medlemmar. Föreningen är också känd för sina spex, ett humoristiskt skådespel som baserar sig på en historisk händelse eller myt.

Thorax har uppfört humorspel på scen sedan 1952 med spextitlar som Julius Ceasar eller Tärningen är tappad och Afrikas Stjärna eller Kackalorum om kolklimp av kolossal kaliber.

"En bra läkare har ett öppet sinne"

Under sina studier har Folger särskilt tyckt om de lärare han mött.

– Det märks att våra lärare är intresserade av att undervisa. Undervisningen håller hög kvalitet och de patientmottagningar som lärarna tar oss med på är planerade så, att mötet med patienten på sjukhuset är nära kopplade till de mål som vi ska uppnå på kursen.

– Lärarna är dessutom viktiga förebilder för oss. Genom att delta i patientsituationer tillsammans med dem, lär vi oss hur en läkare interagerar med patienterna och övrig sjukhuspersonal.

Efter att ha avlagt den sexåriga medicine licentiatexamen, som ger honom rätt att arbeta som läkare i Finland, planerar Folger att specialisera sig inom primärsjukvård.

– Jag skulle gärna arbeta som ambulans- eller ambulanshelikopterläkare. 

För det behöver Folger en specialistläkarexamen inom t.ex. anestesiologi eller akutmedicin, samt en tilläggsutbildning i primärsjukvård. Akutmedicin är ganska nytt specialiseringsområde i Finland, utbildningen började 2013. Som fjärde årets studerande har Folger redan funderat på vilka färdigheter han kan behöva som helikopterläkare.

– Förutom gedigna kunskaper inom det egna specialiseringsområdet, tror jag att en lugn inställning är något som jag skulle värdesätta mest uppe i luften.

– Det viktigaste under medicinstudierna är ändå att du är öppen för olika erfarenheter och upplevelser. Och mät dina framgångar i kliniska färdigheter och samspelet mellan dig och dina patienter och kolleger, inte i vitsord. Så blir du en bra läkare, tror jag.

Text: Vera Schoultz
Bild: Elisa Lautala