Hur man kan utnyttja uppfinningar

De vanligaste formerna för att kommersiellt utnyttja uppfinningar är licensiering, dvs. försäljning av nyttjanderätten för en uppfinning eller forskningsresultat samt grundandet av ett företag. Som ett resultat av forskarnas arbete vid fakulteten har flera betydande innovationer som lett till patent tillkommit, till exempel inom områdena cancerläkemedel, ytbeläggningar för ledproteser och tandimplantat. Med dessa som grund har också flera kommersialiserade produkter sett dagens ljus.

Exempel på spin-off-företag som fötts på Campus Mejlans är Mobidiag och Medicel.