Företagssamarbete

Läkemedelsindustrin behöver tillförlitliga samarbetspartner för att kunna genomföra de omfattande kliniska studier som hör till utvecklandet av nya läkemedel. Vid universitetssjukhusets kliniker pågår också fortlöpande tiotals läkemedelsstudier, i vilka fakultetens forskare deltar. Denna uppdragsforskning koordineras av HYKS-instituutti.

Fakulteten och sjukhuset samarbetar också i fråga om forskning och utveckling som ansluter till medicinsk teknologi och biomaterial och där både inhemska och utländska företag deltar.

Donationsprofessurer är ett sätt för företag att stödja medicinsk forskning som har blivit allmännare under senare år. Till exempel Alko, Amgen, Valio och Universitetsapoteket har donerat tidsbegränsade professurer till Campus Mejlans.

Skapa nätverk och utveckla tillsammans!

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har publicerat videon Polut (Stigar). Videon anknyter till fakultetens partnerskapssamarbete med Alko. Målet med videon är att väcka tittarna att dryfta användningen av alkohol i vardagen.