Forskarskolan i hälsoforskning

Helsingfors universitet har fyra forskarskolor. Doktorsutbildningen vid Medicinska fakulteten sker i regel i doktorandprogrammen vid forskarskolan i hälsoforskning.

Medicinska fakulteten har ansvaret för följande program:

Program som andra fakulteter har ansvaret för och där man kan avlägga medicine, odontologie, psykologie och filosofie doktorsexamen:

Ytterligare information om att höra till ett doktorandprogram på universitetets webbplats.