Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar

Examen är en odontologie licentiatexamen, OL. Medicine licentiatexamen omfattar totalt 360 studiepoäng. Odontologie licentiatexamen omfattar minst 330 sp.

Studierna i odontologi är indelade i två skeden: det prekliniska (under första och andra året, med delvis samma kurser som för studerande i medicin) och det kliniska skedet (från det tredje året framåt). Det kliniska skedet består främst av teoretiska studier i olika områden inom odontologi och därtill hörande simulationsbaserad undervisning och övningar samt patientarbete (klinisk vårdpraktik).

 • Tandreglering
 • Kariologi och endodonti
 • Barntandvård
 • Parodontologi
 • Protetik och bettfysiologi
 • Mun- och käkkirurgi
 • Oral mikrobiologi
 • Oral hälsovård
 • Oral patologi
 • Oral radiologi

Specialisttandläkarutbildningen sker inom ramen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts tjänster för tandläkare under specialisering, huvudsakligen vid HUCS Kirurgiska sjukhus. Utbildningsprogrammen för specialisttandläkare är mun- och käkkirurgi (6 år), klinisk tandvård (3 år) och ortodonti (3 år) samt hälso- och sjukvård (3 år).

Specialistläkarutbildning

I Finland beviljar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) rätten att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. Förutsättningen för tillståndet är att den sökandes yrkeskompetens motsvarar kompetensen som uppnås med en odontologie examen som avläggs i Finland. Som bevis på kompetensen kan Valvira förutsätta att den sökande blir godkänd i en tentamen för behörighet.

De odontologiska utbildningsenheterna vid universiteten ansvarar för arrangemangen kring tentamen för behörighet. Tentamen består av fyra helheter. Vid Helsingfors universitet ordnas teoritentamen en gång om året i maj, den praktiska tentamen en gång om året i november, förvaltningstentamen en gång om året i december och tentamen i strålsäkerhetslagstiftning en gång om året i december.

Teoritentamen

Teoritentamen ordnas den 6-7.5.2021. Anmälningen sker genom att fylla i en faktureringsanhållan och skicka den till adressen meilahti-student@helsinki.fi senast den 6.4.2021.

Anmälningen sker genom att fylla i en faktureringsanhållan och skicka den till adressen meilahti-student@helsinki.fi.

Teoritentamen består av tio prov:  Kariologi, endodonti, protetik och bettfysiologi, parodontologi, mun- och käkkirurgi, oral hälsovård, barntandvård, tandreglering, oral radiologi och oral patologi.

Studiebyrån vid avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar meddelar tentamensresultaten per e-post senast en månad efter tentamen. En godkänd teoritentamen gäller i tre år.

Det praktiska provet

Det praktiska provet, en enhetlig tentamenshelhet (innefattande alla kunskaper/färdigheter inom fem läroämnen som en tandläkare behöver i sitt arbete), ordnas på hösten 2021. För provet reserveras tid kl. 8–15 under två dagar.

Du kan delta i det praktiska provet när du har blivit godkänd i alla teoritentamina. Tidtabellen för det praktiska provet beror på deltagarantalet, men i vilket fall som helst räcker det längre än en dag. Det praktiska provet innefattar även en muntlig del.

Förvaltningstentamen och tentamen i strålsäkerhetslagstiftning

Du kan delta i förvaltningstentamen när du blivit godkänd i alla teoritentamina samt i det praktiska provet. I samband med förvaltningstentamen ordnas också tentamen i strålskyddslagstiftning. Den förvaltningstentamen och tentamen i strålsäkerhetslagstiftning ordnas den 5.3.2021. Anmälningen sker genom att fylla i en faktureringsanhållan och skicka den till adressen meilahti-student@helsinki.fi senast den 5.2.2021.

När du blivit godkänd i alla tentamina kan du ansöka om rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvårdens och socialvårdens verksamhetsenheter och under ledning och övervakning av en legitimerad tandläkare som har rätt att utöva tandläkaryrket självständigt. Rätten ansöks av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Valvira kan bevilja en person som avlagt examen i odontologi utanför EES-området rätten att utöva tandläkaryrket självständigt i Finland efter att hen blivit godkänd i tentamina och arbetat som tandläkare vid de ovannämnda verksamhetsenheterna i minst nio månader, dvs. har genomfört en s.k. praktisk tjänst.

Praktiska anvisningar

 • För tentamina behöver du ta med dig endast skrivdon. Svarspappren får du vid tentamenstillfället.
 • Som ordbok godkänns endast en allmänspråklig ordbok mellan svenska eller finska och ett främmande språk. Verk som förklarar ordens betydelser godkänns inte.
 • Du får vara högst 30 minuter försenad till tentamen. Du kan lämna tentamen tidigast 30 minuter efter att det börjat.
 • Tentamensspråken är svenska och finska. Du kan få frågorna bara på ett av dessa språk. Om du vill ha frågorna på svenska måste du meddela avdelningens studiebyrå senast två veckor före tentamen. Om du vill ha frågorna på finska behöver du inte meddela studiebyrån på förhand.

Tentamensinstruktion

Vid tentamina följs Helsingfors universitets tentamensinstruktion såvida den inte är i strid med de regler och anvisningar som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utfärdat för en specifik tentamen.

Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion

En person som gjort sig skyldig till fusk blir underkänd i hela provet och avgifterna returneras inte. Andra påföljder, såsom begränsning av rätten att delta i följande tentamen, övervägs från fall till fall.

Tentamensplats

Tentamina ordnas vid Helsingfors universitets avdelning för oral- och maxillofaciala sjukdomar på adressen Mannerheimvägen 172. Infart till parkeringsplatsen för personbilar från Brånakärrsvägen. Var på plats i byggnadens huvudaula 15 minuter före provet börjar.  

Tentamensavgifter

Tentamensavgifterna bestäms i enlighet med Undervisningsministeriets förordning 20.6.2007/737 om avgifter för universitetsprestationer.

Teoritentamen

 

10 prov, 75,00 € per prov

750,00  €

Det praktiska provet

 

inkluderar bl.a. alla materialkostnader 500,00 €

1115,00 €

Förvaltningstentamen

200,00 €

Tentamen i strålskyddslagstiftning

100,00 €

Betalningsanvisningar för tentamentsavgifter

På basis av faktureringsanhållan du fyller i när du anmäler dig till tentamen skickas en faktura till dig för tentamensavgifterna. När du anmäler dig till tentamen ska du på faktureringsanhållan meddela betalarens namn, socialskyddssignum eller FO-nummer, postadress, postnummer och postanstalt. Om någon annan än du själv betalar tentamensavgiften, måste du bifoga en betalningsförbindelse.

Tentamensavgiften betalas före varje deltentamen. Du måste ha med dig ett kvitto över den betalda tentamensavgiften till provtillfället. Betalningen fungerar också som en bindande anmälan till tentamen. Avgiften returneras endast på basis av ett läkarutlåtande eller ett annat skriftligt intyg om förhinder från en myndighet. Om avgiften betalas från utlandet, använd bankens SWIFT-kod.

Ytterligare information

Om du har frågor om tentamensarrangemangen kan du ta kontakt meilahti-student@helsinki.fi.

Avdelningens omfattande och mångsidiga forskningsverksamhet inkluderar både klinisk forskning och grundforskning. Ett av de viktigaste målen med verksamheten är att främja klinisk forskning med hjälp av molekylärbiologiska och bioteknologiska metoder. Avdelningens välutrustade laboratorielokaler ligger i byggnaden Biomedicum Helsingfors medan den kliniska forskningen i huvudsak bedrivs vid Kirurgiska sjukhuset på Kaserngatan. Avdelningen för odontologi har dessutom ett omfattande nätverk för forskningssamarbete med både inhemska och internationella samarbetspartner.

Forskningsämnena täcker hela området från folkhälsovetenskapliga och epidemiologiska problem till grundläggande, tillämpande och klinisk forskning om odontologiska och orala sjukdomar.

Publikationer

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
PK
Pentti
Kemppainen
professor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
DR
David
Rice
professor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
TS
Tuula
Salo
professor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
RS
Riitta
Seppänen-Kaijansinkko
professor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi, Medicinsk bioteknologi
TS
Timo
Sorsa
professor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
LT
Leo
Tjäderhane
professor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar

Lärare
LA
Linda
Alapuranen
universitetslärare
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
HA
Heidi
Arponen
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
TE
Taina
Eväsoja
universitetslärare
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
LG
Lisa
Grönroos
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi


PH
Pia
Heikkilä
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
AH
Aura
Heimonen
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
KH
Kaija
Hiltunen
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
EJ
Emma
Juuri
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
TK
Terhi
Karaharju-Suvanto
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
EK
Elisa
Kopra
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
AK
Antti
Kämppi
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
OL
Olli-Pekka
Lappalainen
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi

Yliopistonlehtori

OL
Oona
Lindahl
universitetslärare
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
UP
Ulla
Palotie
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi


TP
Tuula
Palotie
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi


Jaana
Rautava
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi


ES
Eija
Salmela
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
AS
Aino Marjatta
Salminen
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi, Biomedicinska vetenskaper
PS
Päivi
Siukosaari
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
JS
Johanna
Snäll
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi

Pages

Forskare
AA
Ahmed
Al-Samadi
universitetsforskare
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
AH
Anna Maria
Heikkinen
forskningsdirektör
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa, Odontologi


RK
Risto
Kontio
forskningsdirektör
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi


SP
Susanna
Paju
universitetsforskare
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
MP
Milla
Pietiäinen
forskardoktor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
PP
Pirkko
Pussinen
universitetsforskare
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi


Abdelhakim
Salem
universitetsforskare
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi, Allmänmedicin, inre medicin och annan klinisk medicin, Biomedicinska vetenskaper, Cancersjukdomar


VS
Virinder
Sarhadi
universitetsforskare
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar

Doktorander
RA
Rabeia
Almahmoudi
doktorand
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
MH
Md Rakibul
Hasan
doktorand
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
JL
Jaakko
Leskelä
doktorand
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
AM
Anna
Mäkinen
doktorand
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi


EN
Erika
Naakka
doktorand
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
TO
Tuulia
Onali
doktorand
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi, Nutrition
MS
Meri
Sieviläinen
doktorand
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi


SS
Snehadri
Sinha
doktorand
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi


Katja
Tuomainen
doktorand
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi
WW
Wafa
Wahbi
doktorand
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Medicinsk bioteknologi, Cancersjukdomar, Biomedicinska vetenskaper

Prefekt

professor David Rice
david.rice@helsinki.fi
PB 41 (Brånakärrsvägen 9)
00014 Helsingfors universitet

Adress

Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
PB 41 (Mannerheimvägen 172)
00014 Helsingfors universitet
Tfn 0294 1911

Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapliga forskningslaboratoriet

Biomedicum
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet