Nya studeranden

När du har tagit emot din studieplats börjar dina studier med de orienterande studierna på första veckan i augusti. Syftet med de orienterande studierna är att ge dig information om uppbyggnaden av examina, var du får studiehandledning och -rådgivning samt olika studiemöjligheter.

Syftet med de orienterande studierna är att ge grundinformation om examinas uppbyggnad, systemet för studierådgivning och -handledning samt om olika studiemöjligheter. Programmet för de orienterande studierna uppdateras till Instruktionerna för studerande.

Nya studerande delas ut utbildningsprogamvis till tutorgrupper. Genom tutorverksamheten får du bekanta dig med dina nya studiekompisar och får praktiska råd för studiestarten. Indelningen i tutorgrupper sker efter det första orientationstillfället.

Tutorerna ordnar program under hela orientationsveckan. Det lönar sig att reservera hela veckan för att kunna delta i det program som din tutor ordnar för gruppen.

Om du inte kan delta i det tillfälle där tutorgrupperna delas ut kan du kontakta tutoransvariga. Tutoransvarigas kontaktinformationer hittar du från Instruktioner för studerande.

 

Till Campus Gumtäkt kommer du behändigt med kollektivtrafik, buss eller till fots. Det finns ett mycket begränsat antal parkeringsplatser. Kolla den bästa rutten och fortskaffningsmedlet i Helsingforsregionens trafiks Reseplanerare.

Studielivet innehåller mycket mer än studier. Inom studentorganisationerna kan du påverka och koppla av. Träffa likasinnade studenter och skaffa socialt kapital för framtiden!

Över tio ämnesföreningar verkar i Gumtäkt. Är du då astronom, geolog, fysiker med svenska som modersmål, eller något annat, finns det säkert en organisation som är rätt för dig, full med studenter i olika åldrar och mycket kul verksamhet.

Välkommen med!