Sju orsaker att studera i Gumtäkt

Students studying at Kumpula campus

Läs sju goda skäl för att studera på Campus Gumtäkt enligt våra studenter.

1. I toppen inom naturvetenskaperna

Den höga ställningen Helsingfors universitet har bland världens universitet är vår högklassiga forsknings förtjänst. Gumtäkts campus  är en av de största samlingspunkterna för naturvetenskaplig sakkunskap in Norden, med ett flertal toppforskningsenheter. Då du studerar hos oss är du genast med i toppgänget inom din vetenskapsgren.

2. Goda anställningsmöjligheter

Många av studerandena vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten får jobb på universitetet och i forskningsgrupper redan under studietiden. Arbetspraktik och sommarjobb öppnar dörrarna till företag och organisationer. Då du utnyttjar allt kursutbud som universitetet erbjuder, får du en god grund för arbetslivet.

3. Mångsidiga undervisningsmetoder

I Gumtäkt studerar man genom föreläsningar, kamratundervisning i studiegrupper, laboratoriearbete och räkneövningar, samt på fältkurser. Hos oss forskar alla lärare och undervisar alla forskare – och var och en för in de senaste nyheterna inom sitt område direkt i undervisningen. De olika utrymmena stöder också inlärning och nya studieformer.

4. Internationalism på campus och ute i världen

Hos oss är internationalism en naturlig del av studierna. Om du vill kan du söka dig till utbytesstudier vid ett högklassigt universitet utomlands, och du kan göra arbetspraktik utomlands. Vid Gumtäkts campus finns det många internationella studeranden och forskare, och en del av studierna utförs på engelska. Du kan studera hela examen på engelska om du väljer programmet Bachelor's Programme in Science.

5. Stöd för studierna

Vid Gumtäkts campus är de studerande en del av vetenskapssamfundet: de lättillgängliga lärarna känner sina studenter och de studerande undervisar varandra. Även om universitetsstudierna är självständiga och varje studerande har ansvar för sina egna studier, finns det många instanser som ger råd och handledning, och de finns alla till för de studerande.

6. Vänner och kapital från studentsamfundet

Inom studentorganisationerna möter du likasinnade människor, och kan också påverka universitetets arbete. Ämnesorganisationerna erbjuder samvaro, företagsbesök, kulturbesök, temafester, sportevenemang, och årsfester. Din studiekamrat idag är en del av ditt framtida nätverk inom arbetslivet.

7. Nära till service

Det trivsamma campusområdet har ett vetenskapsbibliotek, studentrestauranger, och ett gym. I Gumtäkt finns det många studentbostäder och Arabia köpcentrum finns nära intill. Från Gumtäkt kommer du snabbt till centrum och campus i Vik med allmänna trafikmedel.