För alumner

Alumn – Håll kontakt!

Har du studerat eller arbetat vid Helsingfors universitet? Visste du, att alla Helsingfors universitets nuvarande och tidigare studenter och anställda är alumner? Tillsammans är vi 200 000 personer och utgör Finlands största expertnätverk. Idag är redan 25 000 alumner aktiva i universitetets alumnnätverk.

Dra nytta av alumnverksamheten. Håll dig à jour med hjälp av vetenskapsnyheter, nätverka på alumnevenemangen och fördjupa dina kunskaper genom fortbildning. Välj det sätt att delta som passar dig bäst. Bli medlem i alumngemenskap. Du kan också bli medlem i Alumnföreningen.