Om fakulteten

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands största naturvetenskapliga fakultet mätt i antal lärare och studenter. Fakulteten baserar sig på matematisk-naturvetenskaplig grundforskning, som tillämpas och kompletteras av geografi och geologi. Tack vare vår starka forskningsinfrastruktur och våra internationellt meriterade forskare bedriver vi högklassig forskning. Som bevis på detta bland annat publicerade vi 1649 vetenskapliga artiklar och hade 13 ERC-finansierade spetsforskningsprojekt 2019.

En annan av vår fakultets styrkor är mångsidiga studiemöjligheter. Vi erbjuder 8 kandidatprogram, 13 magisterprogram och 7 doktorandprogram. Antalet studenter är för närvarande 4895. År 2020 utexaminerades 600 kandidater, 530 magistrar och 80 doktorer från vår fakultet.

Läs mer om oss via länkarna nedan!