Vill du bli doktor?

Vill du bli doktor? Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du få högklassig fortsatt utbildning och forska under handledning av toppforskare.

Man kan ansöka till doktorandprogrammen fyra gånger i läsåret. Om du funderar på fortsatta studier skall du läsa ansökningsinstruktionerna noggrant, och ta även kontakt med doktorandprogrammet som du är intresserad av.

 

 

För avläggande av filosofie doktorsexamen kan antas en person,

  1. som har avlagt en lämplig högre högskoleexamen
  2. som har avlagt en lämplig yrkeshögskoleexamen eller
  3. en lämplig utbildning utomlands, som i det landet ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Sökanden måste ha avlagd alla studier som krävs till magisterexamen (eller motsvarande examen) när ansökningstiden tar slut.

Mer information om ansökningsprocessen finns här.

Forskarstuderanden är själv huvudansvarig för forskarstudiernas finansiering. Instruktionerna för studerande innehåller information om nationella och internationella finansieringskällor samt bl.a. om stipendier för forskarutbyte.