Doktorsutbildning

Doktorsutbildningen vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten producerar den nästa generationen av toppforskare. Därför rekryterar vi de mest begåvade och motiverade doktoranderna. Examen ger kompetens för en internationell forskarkarriär inom de bästa universiteten samt krävande samhälleliga sakkunniguppgifter. Doktorsutbildningen baserar sig på forskningen som utförs vid fakulteten inom ett antal internationellt värderade forskningsgrupper, inklusive flera av Finlands Akademis spetsforskningsenheter.

Inom den unika forskningsmiljön vid Gumtäkts campus förenas den högklassiga handledningen och undervsiningen som ges av ledande forskare i branschen med en modern forskningsapparatur. Vi satsar kontinuerligt på kvaliteten på handledningen och utvecklingen av processerna. Varje doktorand arbetar som en del av en forskningsgrupp och deltar därmed i det akademiska forskningssamfundet.

Doktorsexamen är en långsiktig men belönande process. Examen byggs upp av avhandlingen, studier inom det egna fältet, samt mera allmänna studier som stärker sakkunnigheten. Doktorsexamen kan utföras på fyra år om man arbetar med den på heltid. Doktoranderna gör sig djupt förtrogna med sitt eget forskningsområde och dess sociala betydelse, samt når kompetens att självständigt och kritiskt tillämpa metoderna inom sitt eget forskningsområde och skapa ny information. Den utexaminerade har omfattande problemlösningsfärdigheter, har förmåga till kritiskt tänkande, och kan ta emot utmaningarna på den framtida arbetsmarknaden.

Doktorsexamen vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten utförs inom doktorsprogram, vilka står som ansökningsobjekt. Den naturvetenskapliga forskarskolan med sju doktorsprogram fungerar vid Gumtäkts campus. Dessutom går det att utföra fakultetens doktorsexamen vid åtta olika doktorsprogram som hör till andra forskarskolor.