Matematik och statistik

Avdelningen för matematik och statistik är Finlands största universitetsinstitution för matematiska vetenskaper. Avdelningens forskningsverksamhet är mångsidigt, och dess forskningsarbete har fått höga poäng i många rankningar. Avdelningen har flitigt samarbete med andra högskolor samt med andra forskningsinstitut både i Finland och utomlands. Avdelningen hör till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Avdelningen befinner sig i Exactum på Gumtäkts campus.

Nyheter och evenemang

Evenemang

19.4. 2021
mån 19.4.2021 13:00-15:00 Zoom live stream Live stream M.Sc. Chao Zhang...