Matematik och statistik

Avdelningen för matematik och statistik är Finlands största universitetsinstitution för matematiska vetenskaper. Avdelningens forskningsverksamhet är mångsidigt, och dess forskningsarbete har fått höga poäng i många rankningar. Avdelningen har flitigt samarbete med andra högskolor samt med andra forskningsinstitut både i Finland och utomlands. Avdelningen hör till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Avdelningen befinner sig i Exactum på Gumtäkts campus.

Nyheter och evenemang

Evenemang

Inga kommande evenemang i denna kategori. Se alla evenemang