Ledning

Fakulteten leds av dekanus, som väljs för fyra år åt gången. Dekanus övervakar fakultetens verksamhet och ansvarar för dess ekonomi, allmänna verksamhet, samt förverkligande av personalförvaltningen enligt universitetets personalpolitk tillsammans med en utvecklingschef och förvaltningscheferna. De avdelningar vid fakulteten leds av prefekter, som väljs för fyra år åt gången.

Kai Nordlund
Professor i beräkningsmaterialfysik

  • Fakultets förvaltningen och tvåspråkighet frågor

@kai_nordlund
ml-dekaani@helsinki.fi

Dekan sekreterare: service koordinator Taina Hardén
tel. 02941 50502, 0503159915

PB 64 (Gustaf Hällströms gata 2)
00014 Helsingfors universitet