Universitetsportfölj

Universitetsportfölj för ansökningar om undervisnings- och forskningsuppgifter

En universitetsportfölj (portfolio) skall utarbetas separat för varje ansökan. Fakulteten önskar att portföljens totalomfång (exkl. publikationsförteckning) inte överstiger 8 sidor.

Universitetsportföljen ska lämnas på engelska, se anvisningar.