Kontaktuppgifter för avdelningen för geovetenskaper och geografi

Prefekt Timo Tiira
+358 2941 51619
timo.tiira@helsinki.fi

Pehr Kalms gata 5 (Exactum)
PB 68
00014 Helsingfors universitet

Infotelefon 02 941 51600 (på tjänstetiden)