Geovetenskaper och Geografi studier

Avdelningen ger högtstående undervisning i geografi, geologi, och geofysik. Avdelningen ansvarar för kandidatprogrammen i geovetenskaper och geografi. Sammanlagt omkring 85 studeranden antas till dessa program varje år. Dessutom ansvarar avdelningen för magisterprogrammen i geografi, geologi och geofysik samt stadsforskning och -planering.

Många av de studerande, som slutfört sin magisterexamen, utför sina fortsättningsstudier som medlem i en av de dynamiska forskningsgrupperna vid avdelningen. Avdelningens doktorander tillhör doktorsprogrammen vid Helsingfors universitet.